О

Значення о це

О1. невідм., с. Вісімнадцята літера українського алфавіту на позначення голосного звука "о". — Та тут ось ізсередини на лантусі помітка якась накарлякана. Бублик якийсь, начебто як "О"… (Гончар, II, 1959, 153).

О2, прийм., із знах. і місц. в. Сполучення з прийм. о виражають:

Часові відношення

1. з місц. в. Уживається при точному або приблизному означенні години, коли відбувається дія. О першій обід, який з розмовами і з читанням газет тягнеться до 3 год. (Коцюб., III, 1956, 410); У неділю, годині о дев’ятій, коли сонце почало вже підійматися над кронами дерев, Варя вийшла в садок (Сенч., На Бат. горі, 1960, 119).

О пів на — уживається на означення половини години, якої не вистачає до повної години. Одержавши плату, Ніна о пів на шосту залишила бібліотеку (Добр., Тече річка.., 1961, 74); О пів на восьму хлопці спустилися сходами на другий поверх (Головко, І, 1957, 165).

2. із знах. і місц. в., рідко. Уживається при означенні приблизних часових меж певної дії; у. Бачу я себе о тій порі, коли ходив із старою та завоженою граматикою в руках і з радісними, золотими надіями в грудях (Вас., Вибр., 1954, 26); Всі навколишні гірські села.. вже добре знали годину повірки.. О цій порі місцеві жителі.. виходили на свої веранди (Гончар, І, 1954, 449); О цю пору.

3. з місц. в., заст. Уживається при означенні відрізка часу, пори року, коли відбувається дія (перев. із назвами релігійних свят, пір року). Ой сподівайся мене тоді в гості, як будуть о Петрі бистрії ріки-озера замерзати (Сл. Гр.); Того ж року, вступаючи в осінь, о святому Сімеоні, одтято голову й Сомкові з Васютою у городі Борзні, на Гончарівці (П. Куліш, Вибр., 1969, 193).

Об’єктні відношення

4. з місц. в., заст. Уживається при означенні: а) предмета, на який спрямована думка, який є об’єктом чиїх-небудь почуттів, розмов і т. ін.; про. Еней по щастю без поміхи Вдавався в жарти, ігри, сміхи, А о Юноні і забув (Котл., І, 1952, 175); — О Довбушу він ніколи не споминав, о грошех [грошах] і скарбах тож само ні (Фр., VIII, 1952, 130); — То така людина, що не думає о собі (Хотк., Довбуш, 1965, 159); б) змісту, напрямку чиїх-небудь думок, розмов і т. ін.; про. А тут бур’ян, піски, тали… І хоч би на сміх де могила О давнім давні говорила (Шевч., II, 1963, 65); Ще довго стояла громада нерухомо… Нарешті розійшлась: кожний мав о чім думати після слів Соловейка (Коцюб., І, 1955, 452); Він, Нерчин, розписався о тім власноручно на обсмаленій колоні рейхстагу (Рибак, Час.., 1960, 14).

5. із знах. і місц. в., заст. Уживається при означенні: а) предмета чиїх-небудь турбот, прохань, переживань і т. ін.; про. Довгенько по морю щось шлялись І сами о світі не знались (Котл., І, 1952, 113); Крики, стогін, прокльони, благання о поміч.., — усе те зіллялося в один несказанний галас (Коцюб., І, 1955, 185); Коли мене важка прийме могила, І ти отак підеш на роздоріжжє [роздоріжжя] О хліб просить..! (Фр., X, 1954, 77); [Конрад:] А вас таки дуже непокоїть наша місія? [Рішар:] Гадаю, що і вас не менш, бо ходить о долю такого горожанина, як будівничий Альберт! (Мам.. Тв., 1962, 76); б) явища, події і т. ін., що є причиною якоїсь дії. О смерті князя всі ридали, Харциза Турна проклинали (Котл., І, 1952, 259); Радію цілою душею о загальне зорганізування усіх співацьких товариств (Муз. праці, 1970, 544).

6. із знах. в., заст. Уживається при означенні предмета: а) з яким хто-, що-небудь стикається, зближується і т. ін. під час руху; об. Миска розбилася о камінь на дрібні черепочки (Фр., II, 1950, 22); [Жірондист:] І досі тямлю, як тоді боявся, щоб шнур тремтячий о вікно не стукав і не дзвенів по гратах (Л. Укр., II, 1951, 180); б) який є опорою для кого-, чого-небудь. Сухими голими руками.. сперлася [Катерина] о коліно — і вже не думала (Хотк., II, 1966, 253); Юрко Мазур чекав, зіпершись о гармату на возі (Ле, Україна, 1940, 23); в) за допомогою якого виконується дія. Вавілоня Дщере окаянна!.. Тебе, злая, В радості застане [господь) І розіб’є дітей твоїх О холодний камінь! (Шевч., І, 1963, 346); Хай о скелю розіб’ють нас хвилі, Хай закрутять лихі течії, Сміло сядьмо в човни швидкокрилі (Граб., І, 1959, 498).

Кількісні відношення

7. із знах. в., діал. Уживається при вказуванні на часову або вікову різницю між ким-, чим-небудь; на. О два тижні йде [календар] запізно (Фр., X, 1954, 108); О два роки молодший (Сл. Гр.).

8. із знах. в., діал. Уживається при вказуванні на кількість або міру чого-небудь; на. Подали вкінці вечерю, і гумор молодих людей зараз піднявся о цілу октаву (Фр., VII, 1951, 135); Сім раз його чарувала, о осьмий не буду, млою розійдусь по полю… Світ не перебуду… (У. Кравч., Вибр., 1958, 117); Трутила [Анна] її.. в груди і так несподівано, що дівчина подалася о кілька кроків назад (Коб., II, 1956, 160); Цей танець ішов об заклад, чи Кранцьовський п’яний, чи ні.. Заложилися о п’ять пляшок пива й півкварти горілки (Март., Тв., 1954, 260).

Означальні та кількісно-означальні відношення

9. з місц. в., заст. Уживається при вказуванні на постійну ознаку предмета, особи за їх кількісним або якісним виявом; з. Ой дівчат нас з білим личком о віях шовкових більше в світі, чим у лузі ягід калинових (У. Кравч., Вибр., 1958, 114); Край плантації.. тулиться хата, вірніше не хата, а курінь о чотирьох стінах (Григір Тют., Деревій, 1969, 109).

Просторові відношення

10. із знах. в., заст. Уживається при означенні межі двох предметів. За хатою мізерний садок, що опирається о толоку вже чужого села (Коб., II, 1956, 554).

О3, виг.

1. Уживається при вираженні різних почуттів, душевних переживань: розпачу, захоплення, здивування, недовіри і т. ін. [Xвора:] Дарма! Не жаль мені, що молодою згину, А жаль — о, лютий жаль, що пропаду даремне (Л. Укр., І, 1951, 117); [Марко:] О! То в тебе і медаль є?!.. [Семен:] За відвагу (Мороз, П’єси, 1959, 8); — Тату, правда, галушки в мене вдалися не згірше, як в тітки Докії? — Кращі, — підхвалює доньку. — О, вже й кращі, — заперечує Настечка (Стельмах, II, 1962, 106); — О, чого це ти такий сердитий? (Тют., Вир, 1964, 9); // Уживається при вираженні ствердження чого-небудь у функції, близькій до вказівної. [Громада:] Цить лишень! здається, дзвонять. Чуєш?.. ще раз… о!.. (Шевч., І, 1963, 100); Скоро вже має прийти листоноша — і це заважає мені писати, бо сподіваюся звістки від тебе. О! йде (Коцюб., III, 1956, 132); // Уживається при висловленні згоди з чим-небудь, підтвердження чогось. — А далеко Кривушино? — О, далеченько. Лічать чоловіки більш як сорок верствів (Вовчок, І, 1955, 323); — Ви не ображайтесь, Панасе Івановичу! Трусити, так усіх трусити, підряд. — О, будь ласка! (Головко, II, 1957, 155); // Уживається у знач. вказівної постпозитивної частки. Із морських тварин, що я їх бачив на власні очі, зазначу таких-о: дельфін, султанка, камбала (Вишня, І, 1956, 175).

2. Уживається для підсилення емоційної виразності, патетичності висловлювання. Клапті хмарок зворушливо-білі, Синє небо за серце бере… О, блажен, хто в такому безсиллі, Хто в такому безсиллі умре! (Рильський, І, 1960, 181); // Уживається в складі риторичного звертання. Не я питав тебе, то дух лукавий. О, зачаруй його, заворожи! (Л. Укр., І, 1951, 429); О, скільки буде вас без краю та без ліку, таких хороших днів, як то було колись… (Сос., І, 1957, 289); // Уживається в складі звертання. — Якове! о Якове! — кличу. Мовчить, неначе не чує (Вовчок, І, 1955, 74); О, музо, панночко Парнаська! Спустись до мене на часок (Котл., І, 1952, 187).

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 5. — С. 460 - 461.

I. О меж.

1) О! О друже мій добрий, друже незабутний! Шевч.

2) Вотъ. О! о! дивись, як хороше!

II. О, пред.

1) Съ винительнымъ падежемъ: а) = Об 1 (рѣдко и лишь въ литературн. языкѣ). О мур старою головою ударилась і трупом пала. Шевч. 614. б) при обозначенія времени: въ. О той час; о сю пору. Желех.; в) при обозначенія мѣры: на. О єден сажень довший. Желех. О два роки молодший. Желех. г) обозначаетъ цѣль, къ которой направлено дѣйствіе: о, за. Боротися, дбати о що. Желех. Тяжко о хліб. См. Про.

2) Съ мѣстнымъ или дательнымъ падеж. а) = Об. Ой сподівайся мене тоді в гості, як будуть о Петрі бистрії ріки-озера замерзати, об Різдві калина в лузі процвітати. ЗОЮР. І. 26.

3) = Об. О шести ногах.

Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. — К., 1907—1909.— Т. 2. — С. 573.

о Переклад слова

Переклад на англійську
Translate
Переклад на російську
Перевод
inв

о Транслітерація слова

Паспортна транслітераціяГеографічна транслітераціяАмериканська транслітерація
ooo

о Кількість літер у слові

Кількість літерКількість голоснихКількість приголосних
110

о в англійській розкладці - j

Цитати української літератури з використанням слова о

"О блазень! "Щоб не порушувати принципу..." Пiгмей! Навiть утриматися не наважився - проголосував проти"Бережной Василий - Хронотонна Нiагара

"О блазень! «Щоб не порушувати принципу…» Пігмей! Навіть утриматися не наважився — проголосував проти."Бережний Василь Павлович - Хронотонна Ніагара

"О біла смуго піску! Я тебе зімну,"Антонич Богдан-Ігор Васильович - Бронзові м’язи

"О Єзус-Марія! Тепер, певно, вже наближаються до нашого шляху козаки Кривоноса"Кащенко Адріан Феофанович - У запалі боротьби

"О береге скучая дальнем,"Глібов Леонід Іванович - Два острова

"О блазень! "Щоб не порушувати принципу..." Пiгмей! Навiть утриматися не наважився - проголосував проти"Бережной Василий - Космiчна Нiагара

"О 2-й годині дня зайшов до нього Мотузка."Хвильовий Микола - Оповідання про Степана Трохимовича

"О Аттіло, зміни гнів свій на любов, зм’якши серце своє до римлян, і вони дадуть тобі стільки золота, й срібла, й каміння базцінного, скільки ти й не бачив єси!.."Білик Іван Іванович - Меч Арея

"О біле каміння серце посіту…"Загребельний Павло Архипович - Роксолана

"О блазень! «Щоб не порушувати принципу…» Пігмей! Навіть утриматися не наважився — проголосував проти."Бережний Василь Павлович - Космічна Ніагара