Сервіс транслітерації імен, прізвищ, тексту згідно с паспортним, географічним та американським стандартом

ПаспортнаГеографічнаАмериканська

Паспортна (КМУ 2010) - офіційна транслітерація, затверджена Кабінетом Міністрів України 27 січня 2010 р. Використовується для оформлення паспорта громадянина України на виїзд за кордон, банківських карток тощо.

Укр => ТransУкр => ТransУкр => Тrans
a => aї => i, yi *ф => f
б => bй => i, y *х => kh
в => vк => kц => ts
г => h, gh **л => lч => ch
ґ => gм => mш => sh
д => dн => nщ => shch
е => eо => oь =>
є => ie, ye *п => pю => iu, yu *
ж => zhр => rя => ia, ya *
з => zс => s' =>
и => yт => t
і => iу => u

Географічна (УКППТ 1996) - офіційна транслітерація, затверджена Українською комісією з питань правничої термінології 19 квітня 1996 р. Використовується для відтворення українських власних назв.

Укр => ТransУкр => ТransУкр => Тrans
a => aї => i, yi *ф => f
б => bй => i, y *х => kh
в => vк => kц => ts
г => h, gh **л => lч => ch
ґ => gм => mш => sh
д => dн => nщ => sch
е => eо => oь => '
є => ie, ye *п => pю => iu, yu *
ж => zhр => rя => ia, ya *
з => zс => s' => '
и => yт => t
і => iу => u

Американська (BGN/PCGN 1965) - неофіційна в Україні транслітерація, затверджена Палатою Сполучених Штатів з географічних назв та Постійним комітетом з географічних назв Великобританії. Востаннє переглядалася у 1965 р. Використовується в ООН. Один з найпоширеніших стандартів транслітерації української мови.

Укр => ТransУкр => ТransУкр => Тrans
a => aї => yiф => f
б => bй => yх => kh
в => vк => kц => ts
г => hл => lч => ch
ґ => gм => mш => sh
д => dн => nщ => shch
е => eо => oь => '
є => yeп => pю => yu
ж => zhр => rя => ya
з => zс => s' => '
и => yт => t
і => iу => u