БУТИ

Значення бути це

БУ́ТИ, теп. ч. усіх осіб одн. і мн. має форму є, рідше єсть, арх. 2 ос. одн. єси, 3 ос. мн. суть; мин. ч. був, була, було; мн. були; недок.

1. Існувати. Грав кобзар, виспівує — Аж лихо сміється… "Була колись гетьманщина, Та вже не вернеться" (Шевч., І, 1951, 63); Був собі колись-то якийсь-то маляр… (Кв.-Осн., II, 1956, 5).

◊ Бу́дьмо! — традиційний тост при частуванні вином, горілкою. — Будьмо! — привітався перший Проценко, беручи у руку чималу чарку з горілкою (Мирний, III, 1954, 268); — Ну, будьмо, — сказав Карпо Цар, — раз ми земляки, значить — пиймо! (Ю. Янов., Мир, 1956, 21).

2. Уживається на означення наявності кого-, чого-небудь десь, у когось. У Франка є прекрасна річ — лірична драма "Зів’яле листя" (Коцюб., III, 1956, 41); Була собі на ’всьому господарстві одна кобилка (Стельмах, II, 1962, 61); // безос. Землі у нас було сім чи сім з половиною десятин (Довж., І, 1958, 11); // тільки майб. ч., безос., розм. Уживається при наближеному визначенні кількості, ваги, віддалі тощо. Розглянувшись уважно, Остап зміркував, що звідси до Кишниці, де стояв вітряк Якимів, буде верст з тридцять (Коцюб., І, 1955, 352).

3. Знаходитися, перебувати де-небудь. За Прутом була Туреччина (Коцюб., І, 1955, 352); Молодь вся була на полі. Бо якраз настали жнива (Л. Укр., І, 1951, 369); Десантні групи вже були тут, неподалік, за спинами у розвідників (Гончар, III, 1959, 342).

4. тільки мин. або майб. ч., у кого, рідко до кого. Прийти, приїхати куди-небудь, до когось; відвідати кого-. що-небудь. Попрощавсь Кармель із дружиною, чули товариші, що промовив він до дружини "буду до тобі" (Вовчок, I, 1955, 360); [Руфін:] От як? Ти був у Секста? (Л. Укр., II, 1951, 360); [Завірюха:] Дорога на Чигирин є навпростець коротка. За ніч ми будем там (Дмит., Драм. тв., 1958, 197).

5. тільки мин. або майб. ч. Трапитися, статися. — Та не дуже ж то й заснула од думок та гадок, що з нею завтра буде! (Кв.-Осн., II, 1956, 284); — Маріє! — наблизився Свирид до неї й узяв за руку. — Скажи мені, що з тобою було?.. (Коцюб., І, 1955, 146); Роман, зрозумів з мови старого, що й тут колись була революція (Гончар, III, 1959, 145); // Настати (про час, пору року, погоду і т. ін.). Поки, каже, доїдемо, то і день буде (Кв.-Осн., II, 1956, 370); Була весна, море було спокійне і сине, небо — так само, сонце обливало помаранчеві сади по горбах (Коцюб., II, 1955, 401).

Будь що бу́де; Хай бу́де, що бу́де — вживається для вираження рішучості у здійсненні чогось небезпечного, ризикованого. Докторипани, а пани завжди живуть з мужиків, а дурні мужики завжди, терплять панську кривду.. Але годі! Замфір не стерпить… Хай буде, що буде… (Коцюб., І, 1955, 213); Бу́ти чому — неодмінно трапиться, настане що-небудь. Школярочка іде у перший клас. Вже скоро бути бабиному літу (Дмит., В обіймах сонця, 1958, 65); Не бу́ти кому, чому — не існуватиме хтось, не відбуватиметься що-небудь. Ні! Не бути панам на Вкраїні, ми на попіл розвіємо їх! (Сос., II, 1958, 448); Народи всього світу говорять: — Ні! Не буть війні! (Дор., Серед степу.., 1952, 15); Як [тут] бу́ти? — що робити (діяти, чинити)? — Листівки вже одержано, як бути? (Гончар, III, 1959, 351); Я́кось-то бу́де — все якимсь чином улаштується, владнається. — Не журися, жінко, якось-то буде, — заспокоює її поглядом і рухом руки Мар’ян… (Стельмах, І, 1962, 32).

6. тільки, мин. або майб. ч., кому, розм. Дістатися, випасти на долю кого-небудь (перев. про покарання за провину). — Якби ти знала, що мені вчора було за те, що з тобою ходила гойдатися до Ривки… (Л. Укр., III, 1952, 633); — Що буде, як то кажуть, громаді, те й бабі… (Козл., Ю. Крук, 1957, 418); // безос. Було їй уже за той модний передчасний хвіст [зачіску], критикували на шкільних комсомольських зборах (Гончар, Тронка, 1963, 33).

Бу́де (було́) на горі́хи див. горі́х.

7. тільки майб. ч., безос., розм. Вистачити. Виходить тоді отаман сам з пущі і промовляє до неї: "Віддай, пані, гроші! Пожила ти у золоті, у розкоші, буде вже з тебе: дай іншим!" (Вовчок, І, 1955, 358); Запасу на три дні буде (Рудь, Дон. зорі, 1958, 115).

8. за ким, розм. Перебувати у шлюбі з ким-небудь (про жінку). — Мамо моя! — плаче [Наталя], — не губіть мене, молодої, не топіть за Гурчем. Лучче мені вмерти, як за ним бути! (Вовчок, I, 1955, 98).

9. тільки майб. або мин. ч., з кого, розм. Стати ким-небудь, набувши певних знань, рис і т. ін. — Віддай, — каже, — твою дочку за мого сина, то побачиш, яка з неї буде невсипуща хазяйка (Стор., 1, 1957, 27); І з Вас ще буде комуніст (Тич., І, 1946, 91).

Бу́дуть лю́ди див. лю́ди.

10. Уживається як зв’язка у складеному присудку (форма теп. ч. є, єсть часто пропускається). Ми, як представники партії революційного пролетаріату, скажемо, що наша партія завжди була і завжди буде разом з пригнобленими масами.. (Ленін, 25, 1951, 187); Чого ж тепер заплакав ти? Чого тепер тобі, старому, У цій неволі стало жаль — Що світ зав’язаний, закритий! Що сам еси тепер москаль..? (Шевч., II, 1963, 106); Не писав до Вас, бо був слабий (Коцюб., III, 1956, 124); — Не нами сказано: терпи, козаче — отаманом будеш (Головко, І, 1957, 305); Хто був нічим, той став усім (Сос., І, 1957, 470); Сценарій "Звениеори" був написаний письменником Йогансеном (Довж., І, 1958, 21); // безос. Неспокійно було в селі (Коцюб., II, 1955, 73); На Монастирській слибідці без суду, без слідства, за саму лише підозру в зв’язках з більшовицьким підпіллям було розстріляно групу старих матросів та робітників (Гончар, II, 1959, 35); // тільки мин. ч., безос., розм. У поєднанні з інфін. уживається для підкреслення доцільності якої-небудь дії в минулому. [Молодий хлопець:] Було їм [переможцям] про славу наших предків заспівати, щоб знали силу нашого народу! (Л. Укр., II, 1951, 141).

Будь здоро́в (здоро́ва); Бу́дьте здоро́ві — ввічливе побажання при поощанні. [Кассандра:] Прощай же, Ономаю! [Ономай:] Будь здорова (Л. Укр., II, 1951, 288); Будь ла́ска; Бу́дьте ласка́ві — ввічлива форма звертання до кого-небудь з якимсь проханням. Та й скажіть мені, будь ласка, яке там добро з тієї брехні? (Вовчок, VI, 1956, 260); — Будьте ласкаві, прошу вас, — сказав Мічурін з пустотливими вогниками в очах і підкреслено делікатним жестом запросив Карташова на драбину (Довж., І, 1958, 479); Бу́ти за ба́тька (сина і т. ін.) кому — заступати батька (сина і т. ін.); ставитися до когось, як батько (син і т. ін.); Здоро́в був; Здоро́ва була́; Здорове́нькі були́ — вітання при зустрічі. [Васильович (проходить через казановий [цех]):] Здоров був, Федоровичу (Мик., І, 1957, 27).

11. тільки майб. ч. У поєднанні з інфін. уживається як допоміжне дієслово для творення майбутнього часу Так! Я буду крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись. Буду жити! — Геть думи сумні! (Л. Укр., І, 1951, 42); За те, що жилими в цей зоряний час, нам заздрити будуть нащадки (Сос., І, 1957, 457).

12. тільки мин. ч. У поєднанні з особовими формами мин. ч. дієслів уживається як допоміжні — дієслово для творення давноминулого часу. Лукаш нахиляється.., знаходить вербову сопілку, що був кинув, бере її до рук і йде по білій галяві до берези (Л. Укр., III, 1952, 267); Віл щось почав був говорить, Да судді річ його.. перебили (Греб., І, 1957, 48); Піп колись був розсердився на дідових батьків, і як у них народився хлопець, то й назвав його Македоном (Сенч., Опов., 1959, 7).

◊ Був (була́, було́, були́), та загу́в (загула́, загуло́, загули́) — давно зник, немає вже. — Нема, дідусю, вже Січі… Була, та загула… (Коцюб., І, 1955, 365); Де вже було́, у сполуч. з інфін. — уживається для підкреслення неможливості виконання якої-небудь дії в минулому. Найбільше спокутував Вася свої конокрадські гріхи боєм.. Де вже було карати людину, про відчайдушну хоробрість якої знав увесь полк! (Гончар, III, 1959, 188); Добра́ б тобі́ (йому́, їй і т. ін.) не було́! — уживається як прокльон. — І все той навіжений чоловік! — репетує вона. — Усе він, добра б йому не було! (Коцюб., І, 1955, 437); Не я бу́ду — уживається для запевнення у чому-небудь. Можна ці турбіни раніше зробити! Не я буду! (Собко, Біле полум’я, 1952, 149);

Хто б там не був — байдуже хто. Врангелівські корпуси з’єднуються в районі станції Апостолоно і розвивають звідти удар на захід, в глибину Правобережної України назустріч західним союзникам — Пілсудському, Петлюрі чи кому 6 там не було (Гончар, II, 1959, 372), Щоб [і] ду́ху не було́ див. дух; Щоб твоє́ї (ва́шої) ноги́ тут бі́льше не було́ див. нога́1; Як би там не було́;

Що б там не було́; Хоч би там що було́ — за всіх умов і обставин; неодмінно. Як би там не було, а література моя професія (Л. Укр., V, 1956, 20); — Пронести ось це наше почуття, це розуміння життя через все, все, що б там не було… (Довж., I, 1958, 436); Як був (була́, були́) — не переодягаючись. Вони бігли в подвір’я, скакали в калюжу, як були в одежі (Коцюб., II, 1955, 93).

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 1. — С. 264.

Бути, єсьм, єси, єсть и є, єсьмо, єсте, суть, прош.: був, була, було, гл.

1) Быть, существовать. Ти єси син мій. Єв. Мт. І. 11. Їдь, кобило, хоть єсь три дні не їла. Ном. № 9989. Дурень їсь, Гриню. Ном. № 8563. Єсть карії очі — як зіроньки сяють. Шевч. 133. Не єсть ти мені сестра, а єсть ти мені ворог. Рудч. Ск. І. 124. Не єсть то нас, братця, яничарські кулі в полі постріляли, єсть то нас отцевські й матчини сльози…. побивали. Мет. 439. Єсть у тебе гроші? Єсть де сісти, та нікому їсти. Ном. № 741. Не є кому та донести до милого вісти. Гол. III. 391. Було б не рубати зеленого дуба, було б не сватати, коли я не люба. Н. п. Як би знала, що покине, — була б не любила. Шевч. Станемо якось бути на світі, — хоч не жити, дак бути. Г. Барв. 395. Було, та загуло. Був, та нема.

2) — за. Быть чѣмъ, въ качествѣ чего. Бути за свідка.

3) — в боці. Выть въ сторонѣ. Зміев. у. См. Ниже: бути в оці.

4) — в гніву з ким. Быть въ ссорѣ, сердиться. Одже я буду в гніву з тим або з другим. Н. Вол. у.

5) — в квіту. Цвѣсти. Н. Вол. у.

6) — в оці. Быть на глазахъ. Тобі добре: ти в боці, а я що раз ув оці, то мені й докоряє, як що не так. Волч. у.

7) — за відомом. Быть въ извѣстности.

8) — з ким. а) Быть съ кѣмъ. Я був там з братом. б) Видѣться и говорить съ кѣмъ. А вже були-сте з батюшкою, коли казав ховати буде? Камен. у.

6) — їден дух з ким. Жить душа въ душу съ кѣмъ нибудь. Н. Вол. у.

10) Будь ласка, будь ласкав. Пожалуйста. Ви ж, будь ласкав добродію,…. роспрягайте коній. Рудч. Ск. II. 151.

11) Будь, будь-лі. Нибудь (неопр. част.). Та наклади будь-лі якою, аби вбив козирем. Канев. у. Будь-лі хто надіне свиту, то гарно й дивиться. Канев. у. Будь-лі де. Желех. Будь-хто. Кто, что нибудь. Вх. Зн. 4.

12) Здоров був, була! Здравствуй! Здорова була, дівчино моя! Мет. 71.

Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. — К., 1907—1909.— Т. 1. — С. 116.

бути Синоніми слова

(перебувати в дійсності) існувати, (бути наявним) фігурувати, (в певному середовищі) побутувати, (неодноразово), бувати

бути Переклад слова

Переклад на англійську
Translate
Переклад на російську
Перевод
to beбыть

бути Транслітерація слова

Паспортна транслітераціяГеографічна транслітераціяАмериканська транслітерація
butybutybuty

бути Рід - дієслово, недоконаний вид,іменник, чоловічий рід, неістота,іменник, чоловічий рід, істота,іменник, жіночий рід, неістота,дієслово, недоконаний вид,дієслово, недоконаний вид

бути Словоформи слова

ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС
ОДНИНАМНОЖИНА
1 особабудубудемо
2 особабудешбудете
3 особабудебудуть
МАЙБУТНІЙ ЧАС
ОДНИНАМНОЖИНА
1 особабутимубутимемо
2 особабутимешбутимете
3 особабутимебутимуть
МИНУЛИЙ ЧАС
ОДНИНАМНОЖИНА
Чоловічий рідбувбули
Жіночий рідбула
Середній рідбуло
НАКАЗОВИЙ СПОСІБ
ОДНИНАМНОЖИНА
1 особа будьмо
2 особабудьбудьте
ДІЄПРИСЛІВНИК
Теперішній часбудучи
Минулий часбувши

бути Кількість літер у слові

Кількість літерКількість голоснихКількість приголосних
422

бути в англійській розкладці - ,enb

Цитати української літератури з використанням слова бути

"— Ні, мамо! Чого я там не бачила? Я хочу бути коло вас."Багряний Іван Павлович - Тигролови

"Тут можна бути спокійним"Коцюбинський Михайло Михайлович - В дорозі

"«Ну, й іди собі… «В рубці…» А де ж тобі ще бути?»"Бережний Василь Павлович - Сонячна сага

"- А те, що мiж ними мусить бути хоча б вузенька протока, де тяжiння не виявиш навiть з аптекарськими вагами"Ячейкин Юрий - Спалах понадновот зiрки

"А коли тобi почне бути страшно, то крикни менi, щоб я перестав."Франко Іван Якович - Лис і Дрозд

"Бути Крупом є героїзм"Самчук Улас Олексійович - Крути

"Стефаникова поетика чомусь дуже сучасна, почувається, що вона може бути повчальною для всього нашого нового красного письменства"Гончар Олесь Терентійович - Відлито у вогнях душі

"— Невже гадаєш, що він збайдужів? Завтра побачиш… На яхті ти мусиш бути веселою"Бережний Василь Павлович - Контакт цивілізацій

"Радiв з того, що йому дозволено бути корисним для свого Гнiзда, для всього братства"Логвин Юрий - Дозвiл на помсту

"Як, бувало, возьме собі що в голову, то гадає, що таки на його мусить бути, аби не знати що, — дуже упертий був"Федькович Осип-Юрій Адальбертович - Серце не навчити