ПОНЕСТИ

Значення понести це

ПОНЕСТИ́, су́, се́ш, док.

1. перех. Піти, несучи кого-, що-небудь. Вони приїхали останні. Казанцев взяв Олесю на руки й поніс в свою квартиру (Н.-Лев., III, 1956, 145); — Нянька панича понесла гуляти (Мирний, IV, 1955, 234); * Образно. Зодягла на нього жінка новеньке мережане ярмо. Павло мовчки сунув туди шию, як бичок-третячок, і поніс його крутим життєвим шляхом (Тют., Вир, 1964, 366); // Несучи, доставити кого-, що-небудь кудись або комусь; віднести. Обідати наварю і батькові у поле понесу (Кв.-Осн., II, 1956, 27); І що б було зразу понести попові звірину [зайця]? Так підбив же нечистий докосити жито (Стельмах, II, 1962, 298); * Образно. Слухала [мати] з радістю пострілів клекіт, В бій понесла б і життя своє (Павличко, Бистрина, 1959, 81); // у сполуч. із сл. на собі. Здужати нести. Брали [зерно], правда, не важивши. Хто скільки здужав на собі понести (Головко, II, 1957, 496); — А ви, дядьку, теж сильні? Цікаво, скільки ви на собі грузу понесете? (Тют., Вир, 1964, 248); // у сполуч. із сл. постать, голова, тіло і т. ін., поет. Піти. Шукаючи очима, де б сісти, він тихо поніс свою.. постать до садової лавки (Коцюб., І, 1955, 314); Сергій звівся на ноги і легко поніс по ріллі своє м’язисте і легке тіло (Тют., Вир, 1964, 82); // Забрати куди-небудь. — Не лякайте, старосто. Не ті тепер часи… Носив вовк, понесуть вовка, — скосивши хижо очі на Дарія, пробасив Терешко Контуш (Іщук, Вербівчани, 1961, 89); * Образно. І в’янеш ти, а дні летять, Несуть все добре за собою, Уже й надію понесли, А ти осталась на земліОдна-однісінька (Шевч., II, 1963, 259); // Тримаючи щось у руці, спрямувати куди-небудь. І чарки не поніс за ухо! (Бор., Тв., 1957, 166); У молоко мама густо накришувала хліба. І ось одного разу, коли батько відвернувся, я поніс до рота ложку самого молока (Минко, Моя Минківка, 1962, 17); * Образно. Де вже нам, мужикам, з міськими робітниками рівнятися. Одним словомгречкосії! Але ти не думай, Артеме. І ми теж дещо міркуємо. Ложку за вухо не понесемо. А таки до рота (Головко, II, 1957, 449); // Піти, маючи на собі, з собою що-небудь. — Як же ти понесеш свої синяки на музики? — сказав Мина (Н.-Лев., II, 1956, 121); Перебрели [бійці] через рокітливий потік. Понесли на дулах гвинтівок.. місячні бліки [полиски] (Тют., Вир, 1964, 383); Десь на сусідню вулицю дівчата понесли свою тиху пісню про кохання (Стельмах, І, 1962, 429); // у сполуч. із сл. прізвище. Успадкувати. Я знав, що Романко помер в минулому році. У його дочки вже великі діти, але прізвище його понесе цей Юрко (Томч., Готель.., 1960, 49); // перен. Зберегти, затаїти в собі якісь почуття, враження, думки. Мій табір потягнувся в Крим, а я пішов шляхом своїм, свою поніс надію (Дор., Три богатирі, 1959, 39); Безкрає перекопське побоїще під небом осіннім, з безліччю полеглих у вічнім пориві: в закам’янілому штурмі, — на все життя понесе Яресько цю сувору картину в своїм серці (Гончар, II, 1959, 444); Стадник не зомлів і після останнього кия. Підгоївши виразки сорому і помолившись за спасіння душі в.. церкві Запорізької Січі, він одразу ж з її порога поніс люту злобу свою до шляхетського можновладства (Стельмах, І, 1962, 14).

2. перех. Швидко повезти, помчати кого-, що-небудь. Пізнавши шкапа шлях додому, Смикнула раз, другийі хлопця понесла (Греб., І, 1957, 59); Гордій причинив дверці, двигнув злегенька віжками, і пара розкішних вороних коней понесла по снігу, як ту пір’їну, блискучу карету до клубу (Л. Янов., І, 1959, 127); Космічні кораблі силою атома понесуть людину Землі на Місяць, Марс, Венеру (Наука.., 8, 1962, 3).

3. неперех. Почати швидко бігти, перев. не підкоряючись тому, хто править (про коней). Упав [Потап] з розгону на сани і вдарив коняку. Кобила махнула задом і понесла (Коцюб., II, 1955, 279); «Тікай! Тікай!» із тарантаса Кричить візник, та кінь поніс, І на хмурне лице Тараса Хлюпнули бризки з-під коліс (Бажан, Роки, 1957, 242); На шляху в Гурзуф коні одного із фаетонів, побачивши машину, понесли, фаетон розбився, пасажири дістали травми (Веч. Київ, 13.Х 1967, 4); // Почати швидко рухатися в якомусь напрямку (про автомашину). Машина заревла, буксуючи в стерні, виправувалася на шляшок і понесла на Чепеліївку (Ле, Історія радості, 1947, 198); // Потекти нестримно (про річку, потік). Стаяли живо сніги, розірвала морозні окови Річка і вниз понесла, повінню грає в руслі (Фр., XIII, 1954, 306).

◊ Як (мов і т. ін.) бу́ря понесла́ кого — хто-небудь дуже швидко, нестримно побіг. Води напившися з ясного джерела, Вертаються вони під поклики пастуші, І хитро щуляться у перволітків уші… Хвилина — і табун мов буря понесла (Рильський, І, 1960, 257); Як (мов і т. ін.) на кри́лах понесло́ кого — хто-небудь дуже швидко пішов, побіг кудись. [Коваль:] Іди, Семене, бо дружки в хату не пустять. [Хима Стратонівна:] Як на крилах понесло. Сказано, любов (Зар., Антеї, 1962, 452).

4. перех. Почати переміщати кого-, що-небудь силою свого руху (про течію води, вітер). За нею брати по сліду, та Дніпрова хвиля вже далеко понесла сестру й розбила на гостре каміння (Вовчок, І, 1955, 326); Вітер підхопив на межнику перекотиполе.. Викотив на шлях, закрутив і поніс, поніс… (Цюпа, Назустріч.., 1958, 11); * Образно. Вітер тихий з України Понесе з росою — Мої думи аж до тебе… (Шевч., І, 1951, 329); // Почати поширювати звуки, запахи і т. ін. (про вітер). Вітер поніс звуки голосу над воду (Ільч., Серце жде, 1939, 159); // безос., чим, розм. Подути, повіяти чим-небудь.

Понесло холодом — ніжним та таким проймаючим, що, здається, й старі дуби та липи почули його і стрепенули своїми коронами (Фр., VII, 1951, 143); Якось зразу понесло дубовою бочкою, неприємно запахло огірками (Земляк, Гнівний Стратіон, 1960, 349); // Спрямувати течію, плин чого-небудь. Два величних канали понесуть води Дніпра в засушливі степи північного Криму і півдня України (Літ. газ., 26.IX 1950, 4); * Образно. А іноді хіба не крутить нас життя на місці, не даючи ні виходу, ні навіть іншого бажання? І тільки потім, уже вимотавши всі сили, витріпавши молоду міць, рвоне воно і понесе тебе, безпомічного і безпорадного, куди само знає… (Хотк., І, 1966, 36); // Змушувати йти, їхати, захопивши силою свого руху (про людський потік). Його [Самійла] одразу захопив людський потік і поніс, закрутив у своєму гаморі, мов у водовороті (Кучер, Чорноморці, 1956, 10); * Образно. Ганні слід було б на цьому слові й спинитися.., але Ганну понесла люта досада далі (Л. Янов., І, 1959, 411); // безос. За хвилину Йона впустив поперед себе всіх своїх мінометників. Одразу їх підхопило, понесло (Гончар, III, 1959, 357); // безос. Піти або поїхати куди-небудь (з несхвальним ставленням). Люди встигали побачити зад кінський та економову спину. — Понесло десь у Піски (Коцюб., II, 1955, 61); Хтось вийшов надвір.. «Куди ж його понесло? І хто це?» (Трубл., І, 1955, 82); // безос. Змінити місце роботи, місце проживання і т. ін. (з несхвальним ставленням). [Сава:] Стара моя покинула мене. Понесло її аж у МТС за тридцять верств [верстов] (Мороз, П’єси, 1959, 180); // перен. Цілком заволодіти чиїми-небудь інтересами, увагою; захопити. Подорож, як буря, захопила молодого робітника й співака, понесла, вихрила й п’янила (Ле, Право.., 1957, 57); // у сполуч. із сл. мрія, думки і т. ін., перен. Почати думати про щось певне, уявляти щось бачене раніш. Понесли його думки на поле, між зелені жита, де він перше зустрівся з Галею… (Мирний, І, 1949, 272); Савка заплющив очі, і пісня понесла його кудись у затуманені яри та долини (Зар., На.. світі, 1967, 3).

◊ Бог (чорт, біс, нечи́стий і т. ін.) поні́с; Нечи́ста си́ла (лиха́ годи́на і т. ін.) понесла́ кого — хто-небудь пішов або поїхав кудись (несхвально). І що б було сидіти в кухні, ні ж: понесла лиха година до панича! (Мирний, III, 1954, 184); [Дружки (співають):] Ой дружечки, помалу йдіть, Нашого винограду не топчіть, Бо наш виноград скрізь поріс, Куди тебе, Хведоню, бог поніс? (Кроп., II, 1958, 63); [Майєрс:] Як все незвичайно! [Берд:] Я не бачу тут нічого незвичайного, крім пороху і вибоїн. Чорт мене поніс у цю дірку (Довж., І, 1958, 399); Куди́ но́ги понесу́ть див. нога́; Но́ги понесли́ до кого-чого — піти в якомусь напрямку без усвідомлення наміру. Ноги самі понесли [Сеспеля] нерівним, ковзьким тротуаром до вокзалу (Збан., Сеспель, 1961, 330); Щоб тебе́ (його́ і т. ін.) понесло́, безос. — уживається як лайка. Щоб тебе понесло по нетрях та по болотах! (Номис, 1864, № 3670); За тими волами я посивів парубком, побила б їх морока. Тепер тішся на старість, щоб йому дихати не дало, щоб його понесло поверх дерева, на безголов’я! (Коцюб., II, 1955, 18).

5. перех., перен. Почати поширювати серед людей (ідеї, знання, досвід і т. ін.). І слово правди понесли По всій невольничій землі Твої апостоли святії (Шевч., II, 1963, 282); Митець [Т. Г. Шевченко] мріє про те, щоб понести мистецтво в маси за допомогою гравюр (Слово про Кобзаря, 1961, 135); // Передати, переказати що-небудь. Він пізнав мене і так промовив: «Повернися у свою країну, Понеси їй звістку благодатну» (Л. Укр., І, 1951, 101); Літератори понесли від гарнізону до гарнізону шефську естафету дружби і великого єднання (Літ. Укр., I.1 1963, 3); * Образно. Ви, журавлики, летіть Високо над світом, Ви привіт наш понесіть Іноземним дітям! (Нех., Ми живемо.., 1960, 40).

6. перех. Почати говорити таке, що викликає осуд. «Уб’ю, гадюку, уб’ю змію!.. Вона [дочка] з мене кров виссала, вона…» — та тут вже таке понесе, що не хочу тобі й розказувати (Кв.-Осн., II, 1956, 139); Хведір поніс таке, що Хівря, прослухавши, аж перехрестилася (Мирний, III, 1954, 57); // на кого, перен. Ви́кликати, спричинити що-небудь небажане для когось; накли́кати. Коли б ті діти не росли, Тебе, святого, не гнівили, Що у неволі народились І стид на тебе понесли (Шевч., II, 1963, 57).

◊ Баляндра́си понести́ — почати весело розмовляти, розповідати про що-небудь несерйозне, неважливе, незначне. І молодиці-цокотухи Тут баляндраси понесли (Котл., І, 1952, 74).

7. перех. і неперех., розм. Завагітніти. Будь проклята мати, І день, і година, коли понесла, Коли породила, на світ привела! (Шевч., I, 1963, 91); Перші дні одруження жила [Оксана], як у сні. Нічого не знала, не помічала, засліплена щастям. Потім дитя понесла (Цюпа, Вічний вогонь, 1960, 13).

8. перех., діал. Зазнати. Біль унаслідок вивихнення ноги, як і ушкодження на голові й тілі, які понесла хора [хвора], падаючи безпритомно, засудили звичайно енергійну й рухливу жінку на кількатижневе лежання (Коб., III, 1956, 189); Все горе те, все море сліз, Що й нині очі твої ллють, Всі муки ті, що ти поніс, Народе мій, забудь! (Фр., XIII, 1954, 123).

◊ Понести́ на свої́х пле́чах — винести тягар чого-небудь; витерпіти. Багато горя бачила Гнила Липа на своєму віку, багато поту, крові і сліз українців понесла вона на своїх плечах (Колг. Укр., 12, 1954, 17).

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 8. — С. 157.

Понести, су́, се́ш, гл.

1) Понести, отнести. Лисичка і понесла півника додому. Рудч. Ск. II. 5. Ой чи ж бо ти, моє серце, натури такої, щоб почув од їдної, поніс до другої. Чуб. V. 146. Нечиста його туди понесла! піду, де очі понесуть. Пойду, куда глаза глядятъ. Грин. II. 150.

2) Забеременѣть.

3) Вѣсить, имѣть вѣсъ. Важке бісове сало… мабуть так, що й моє понесе на терезах. О. 1862. І. 34.

Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. — К., 1907—1909.— Т. 3. — С. 311.

понести Переклад слова

Переклад на англійську
Translate
Переклад на російську
Перевод
to bearпонести

понести Транслітерація слова

Паспортна транслітераціяГеографічна транслітераціяАмериканська транслітерація
ponestyponestyponesty

понести Рід - дієслово, доконаний вид

понести Словоформи слова

ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС
ОДНИНАМНОЖИНА
1 особапонесупонесемо
2 особапонесешпонесете
3 особапонесепонесуть
МИНУЛИЙ ЧАС
ОДНИНАМНОЖИНА
Чоловічий рідпоніспонесли
Жіночий рідпонесла
Середній рідпонесло
НАКАЗОВИЙ СПОСІБ
ОДНИНАМНОЖИНА
1 особа понесімо
2 особапонесипонесіть
ДІЄПРИСЛІВНИК
Минулий часпонісши

понести Кількість літер у слові

Кількість літерКількість голоснихКількість приголосних
734

понести в англійській розкладці - gjytcnb

Цитати української літератури з використанням слова понести

"Хотiла забрати у батька сонну Вiруньку i понести до хати"Кашин Владимир - Готується вбивство

"Він дивився на неї, чужу, невідому, випадкову, аби ніколи вже потім ні на одну годину нігде не забути її, аби понести її, оцю дівчину, в своєму серці через усі бої, через усі вогні."Довженко Олександр Петрович - Україна в огні

"В хвилі небезпеки, коли б ви не хотіли моєї помочі прийняти, вони зіскочать, але пані Міллер і ви могли б понести ушкодження"Кобилянська Ольга Юліанівна - Через кладку

"- Я можу понести, - запропонував Адамадзе"Кашин Владимир - Кривавий блиск алмазiв

"Може, понести тебе, дочечко?"Вовчок Марко - Дев’ять братів і десята сестриця Галя

"Мов дитину, хотілося взяти Славика на руки, тримати, щоб не струснуло, і так на руках і понести його аж за Дніпро, рятуючи з цього пекла."Гончар Олесь Терентійович - Людина і зброя

"Тож коли він устав, щоб покинути це мимовільне місце усамітнення, міг уже ясно й просто понести те світло з собою, хоч зовні був блідий наче стіна."Шевчук Валерiй - Дiм на горi

"Як я шкодував, що не прихопив iз собою кошика! Я мiг назбирати їх стiльки, скiльки зумiв би понести"Сафронов Ю - Лямбда 0,76-420

"Люди цiлими сiм'ями йшли геть, забравши з дому хто що мiг понести"Росоховатский Игорь - Бiлi звiрi