ПРОПУСКАТИ

Значення пропускати це

ПРОПУСКА́ТИ, а́ю, а́єш, недок., ПРОПУСТИ́ТИ, пущу́, пу́стиш, док., перех. і без додатка,

1. Давати кому-небудь дорогу, прохід кудись, давати комусь, чомусь можливість обганяти, обходити себе. Мотря не пропускала Мелашки через сіни (Н.-Лев., II, 1956, 329); Часто, навіть на малих станціях, довго стояв [поїзд], пропускаючи безкінечні состави, які безупинно мчали на захід (Коп., Сусіди, 1955, 15); Македон відчинив сінешні й кімнатні двері, пропускаючи поперед себе дівчинку (Шиян, Гроза.., 1956, 317); — Йди, моя ластівко!І пропустив [старий] її в двері (Вовчок, І, 1955, 72); Чоловік пропустив наперед бабу, яка держала за руку замурзану чорнооку дівчинку (Донч., III, 1956, 15); // Дозволяти кому-небудь пройти, проїхати кудись. Коли увійшли в розташування батальйону, досвідчений Абдулаєв відчув, що тут щось трапилося: вартовий, незважаючи на те, що вони назвали пароль, не пропускав їх (Тют., Вир, 1964, 496); Хоч і пропустила перша охорона, та друга охорона знову перевіряла усіх, хто йде до хана (Хижняк, Д. Галицький, 1958, 540); Перевірили [гайдамаки] документи в Саранчука, навіть його речовий мішок обмацали, але пропустили (Головко, II, 1957, 440); Уже з чемоданом.. вдерся до кабінету директора технікуму. «Вдерся»значить допросився в секретарки, аби пропустила (Хор., Ковила, 1960, 17); // перев. недок. Оглядаючи кого-, що-небудь або виявляючи пошану до когось і т. ін., ставати осторонь. — Передо мною проходять військатовариші мої. Я пропускаю їх, як командуючий, хоч я й не генерал, звичайно, і не маршалпростий сержант Іван Орлюк, колгоспник з Наддніпрянщини, звичайний, так би мовити, переможець у світовій війні (Довж., І, 1958, 279); Стоячи збоку в ніші, Сагайда пропускав роту, оглядав, чи все взято (Гончар, III, 1959, 45); // Створювати умови для проходження, проїзду через що-небудь. Того дня пропускали через пороги шість барок і чотири плоти (Стор., І, 1957, 240); Вночі вони наводили міст через річку і пропускали.. частини Червоної Армії (Скл., Орл. крила, 1948, 16); // тільки недок. Контролювати проходження, проїзд кого-, чого-небудь. Біля мосту закіптюжений з ніг до голови боєць пропускав машини. Заткнувши за ремінь пілотку, мокрими, брудними від поту пальцями перелистував пошарпані на ганчірки документи (Тют., Вир, 1964, 306); // Не перешкоджати просуванню, не затримувати (звичайно противника). Через Дон не пропускала [сторожа] Половецьких горопах (Фр., XIII, 1954, 355); — Хлопці, ми їх [ворогів] пропустимо. Там їх обстріляють… А коли вони тікатимуть, ми перепинимо їх (Трубл., І, 1955, 68); Перед ними була єдина і непохитна мета: не пропустити фашистів на висоту (Кучер, Чорноморці, 1956, 385); // спорт. Давати можливість противнику забити м’яч, шайбу і т. ін. — Я підтримав честь своєї командижодного м’яча у ворота не пропустив (Донч., VI, 1957, 269); // Давати дозвіл на друк, постановку і т. ін. Либонь цар повелів: белетристику пропускати без зупинки (Мирний, V, 1955, 379); Гоголь сидів у кімнаті сам. Ще й ще раз переглядав написане. Нестор мав рацію: цього цензура нізащо не пропустить (Полт., Повість.., 1960, 523); // у сполуч. із запереч. част. не, перен., розм. Користуватися нагодою для залицяння до кого-небудь. Кому яке діло, що панич унадився гуляти, — хай гуляє! Параска собі не пропускає панича (Мирний, IV, 1955, 34); Відколи овдовіла Катря, зразу й став чіпати її Юхим. Ніколи не пропустить (Головко, II, 1957, 191).

2. Не затримувати проходження, проникнення крізь себе (води, світла і т. ін.). Вікна темні, аж чорнувато-зелені, пропускали в хату якийсь темний світ (Мирний, III, 1954, 143); Буду людям чоботи шити, такі, щоб і води не пропускали, і не тісні були (Стельмах, І, 1962, 648); Навіть шуму не пропускали [завіси] з вулиці (Хотк., І, 1966, 50); Пліт захитався і пропустив воду. Прудка течія крутнула ним і понесла вниз (Коцюб., І, 1955, 355); Густе листя не пропустить води (Донч., VI, 1957, 105).

3. Піддавати що-небудь обробці (санітарній, дезинфекційній і т. ін.). — Оце ж, мамо, просо в нас з головнею.. В одній книжці вичитав: таке просо на вогнику легкому пропустити добре. — На вогнику? Луска відскочить (Стельмах, II, 1962, 332); // Піддавати що-небудь переробці, подрібнюючи, розмелюючи і т. ін. Підготовлене для галушок м’ясо пропускають через м’ясорубку (Укр. страви, 1957, 97); // Мати можливість одночасно або за певний проміжок часу перевозити, обслуговувати, вміщати якусь кількість кого-, чого-небудь. Біля переправи весь берег запруджений людьми, худобою, возами. Вузька смужка наплавного мосту не встигає пропускати всіх, що підходять сюди (Гончар, II, 1959, 284); Вулиці вже неспроможні пропустити більшу кількість тролейбусів, бо й так порушується оптимальний інтервал між машинами (Літ. Укр., 2.IX 1966, 2); // перен. зобов’язувати кого-небудь пройти курс навчання, лікування і т. ін. Конференція доручає ЦК невідкладно посилити органи КВТ [Комісаріату внутрішньої торгівлі] в центрі і на місцях сильними працівниками, забезпечити прискорене підготування нових працівників для КВТ і держторгів, пропустивши їх через спеціальні курси (КП України в резол. і рішен.., 1958, 232).

4. Давати можливість пройти, проникнути через що-небудь (про електричний струм, газ і т. ін.). Слухаючи майора, хлопці.. дають напівпошепки колективну клятву, що житимуть правильно, на майорів виноград не зазіхатимуть і пальцем не торкатимуться його хвіртки, крізь клямку якої господар ночами нібито пропускає електричний струм… (Гончар, Тронка, 1963, 144); Візьмімо трохи свіжоосадженого гідроокису заліза або дрібно потовченої болотної руди. Додаймо до них води й через одержану жовто-буру завись кілька секунд пропускаймо струмину сірководню (Вибр. праці М. Г. Холодного, 1970, 231); — Я хочу,.. щоб ми.. мали певність, що цього року вчасно збудуємо гребінку [греблю] і пропустимо через неї воду (Коцюба, Нові береги, 1959, 204); У людини через легені в спокійному стані проходить 5-6 літрів повітря на хвилину. Тренований спортсмен при максимальному навантаженні може пропустити 150 літрів (Наука.., 8, 1971, 29); // Просмикувати, просувати, просиляти крізь що-небудь. Пропускати нитку крізь вушко голки; Учителька взяла якусь срібну кульку з полиці і пропустила її в кільце (Ів., Таємниця, 1959, 12); // Примушувати пройти наскрізь, проганяти через щось. Номерні знаки повинні бути надійно закріплені на призначених для них місцях (кронштейнах). Пропускати кріпильні болти всередині цифр і букв знака забороняється (Автомоб., 1957, 296); Пропускати цвях через дошку.

5. розм. З’їдати, випивати певну кількість чого-небудь. Батюшка, волосні завертають до його.. пропустити чарочку-другу (Мирний, І, 1949, 237); Раз на тиждень Софрон ішов.. пограти у кості та пропустити склянку коктейлю (Рибак, Час.., 1960, 86); // рідко. Марно витрачати (гроші). Не варт йому грошей давати, бо знов пропустить (Григ., Вибр., 1959, 232).

Пропуска́ти (пропусти́ти) крізь го́рло — витрачати гроші, майно на алкогольні напої. — Радше все крізь горло пропущу, — і худобу, і господарство, і землю! (Фр., II, 1950, 200); — В сімдесят п’ятому полку.. якийсь капітан пропустив крізь горло цілу полкову касу (Гашек, Пригоди.. Швейка, перекл. Масляка, 1958, 295).

6. Не з’являтися куди-небудь з якихось причин, не відвідувати чогось. Він став лінуватися, пропускати лекції і одного разу прямо сказав дома, що більше не хоче ходити до школи (Вас., І, 1959, 64); Він узяв слово, критикував тих юнаків, що формально поставилися до навчання у вечірній школі робітничої молоді, пропускають уроки (Кочура, Родина.., 1962, 9); Дядя Ваня декілька разів пропустив репетиції (Ю. Янов., II, 1954, 103); // Не бути де-небудь, не робити чогось певний відрізок часу. Вона так багато пропускала [занять], що.. ні з ким не встигла потоваришувати (Ів., Таємниця, 1959, 87); Учасникам Вітчизняної війни, які пропустили кілька років [навчання], ніколи і вгору глянути, у них немає ні дня, ні ночі, треба надолужувати час (Ю. Янов., II, 1954, 88); Дня немає, щоб пропустив [Артем], не побіг [у кузню] хоч на часину (Головко, II, 1957, 214); // Не відвідуючи уроків, лекцій тощо, не засвоювати чого-небудь, не оволодівати чимсь. Якось не випадає кидати занятія [заняття] в самий критичний для хлопця час, коли йому прийшлось стільки пропустити і трудно буде доганяти інших (Л. Укр., V, 1956, 222); — Чи з отарою вже розщитався [розрахувався]? — Ні, до покрови строк. — Ой, як же це прикро! Це ж він скільки вже пропустив!Що зробиш! Найнявсяпродався. Ну, та нічого, наздожене. Він у мене такий! (Головко, II, 1957, 271); // у сполуч. із дієсл. боятися, побоятися і т. ін., а також із запереч, част. не. Уважно прислухатися, дивитися, намагаючись почути, побачити кого-, що-небудь, зрозуміти щось, зустрітися з кимсь і т. ін. Батько міцно стиснув йому руку і глухо, з свистом переднього зуба, сказав: — Дивися й не пропускай нічого (Коцюб., II, 1955, 376); Іванко не пропускав жодного слова, вже й не шкодував, що перепочинок тут зробили (Хижняк, Д. Галицький, 1958, 135); Мишуня сидів осторонь і не одводив очей від Івана Чудина. Стільки вугілля за хвилину! Він боявся пропустити хоч би один рух бригадирової руки (Ю. Янов., II, 1954, 148); Хотілося вийти на подвір’я, подихати свіжим повітрям, але міг подзвонити Штукаренко, і Шумаков побоявся пропустити дзвінок (Голов., Тополя.., 1965, 333); Їй усе видносвітло вже горить у канцелярії, видно буде, чи хоч чути вночі, як їх вестимуть з арештантської, може, на допит. І вже отут не пропустить вона, як, може, вестимуть уночі в шелюги (Головко, II, 1957, 172); // Розповідаючи, пишучи, читаючи і т. ін., навмисне або мимоволі випускати що-небудь, не відтворювати чогось. Вона, правда, читала додатки до «Ниви», але тільки романи та повісті, і пропускала без найменшої уваги навіть ті невеличкі розвідки, які там знаходились (Н.-Лев., IV, 1956, 82); Вона збиваласьто говорила не те, що хотіла, то пропускала таке ж важливе, що неодмінно треба було сказати (Головко, II, 1957, 108); Питай, що тобі цікаво, а я буду одповідати, бо інакше якраз можу пропустити щось (Коцюб., III, 1956, 323); Листи Ярослав обережно поклав на підвіконня. Десь серед них був і той, передсмертний батьків лист, уже не писаний, а диктований, в котрім медична сестра пропустила кілька слів (Мушк., День.., 1967, 55); // Залишати що-небудь поза увагою; обминати. У нас ще й приказок багато є, казок народних, легенд. Усе записуємо, нічого не пропускаємо (Кучер, Трудна любов, 1960, 114); Марійка не пропускала тепер жодного примірника газети «Медичний робітник» (Донч., V, 1957, 489); Еней, по човну походжая [походжаючи], Роменський тютюнець курив; На всі чотири розглядая [розглядаючи], Коли б чого не пропустив (Котл., І, 1952, 164); Як це можна було пропустити таке видовисько: ялинку вже вносили у клас (Ів., Таємниця, 1959, 150).

Не пропуска́ти (не пропусти́ти) свого́ — уміти скористатися з чого-небудь у власних інтересах. Незлобиво лайнув [хтось] Юхима. — От клятий Бариляка! І тут свого не пропустив. Таки напросився (Кучер, Трудна любов, 1960, 162); Пропуска́ти (пропусти́ти) наго́ду (моме́нт, мент, ви́падок) — не використовувати можливості зробити що-небудь, скористатися з чогось і т. ін. Часом Алі пропускав зручний мент і тоді хапався за бік баркаса (Коцюб., І, 1955, 390); Дід приймає їх суворо, не пропускає випадку й тут навчати (Хотк., І, 1966, 83); Коли ж настав день, що можна було нарешті поквитатись, — хлопець не пропустив нагоди (Гончар, II, 1959, 32); Пропуска́ти (пропусти́ти) повз ву́ха див. ву́хо; Пропуска́ти (пропусти́ти) че́рез свої́ ру́ки — займатися чиїм-небудь вихованням. — Ох, Семене, ти мені нагадуєш теж безпритульного… Сеньку Хлюста… От би я тебе разом з ним пропустила через свої руки!.. (Сміл., Зустрічі, 1936, 78).

7. Робити пропуски (у 2 знач.), інтервали в чому-небудь. Стовпчиків у черепашці може бути три, пять, сім, дев’ять і більше. Залежно від цього змінюється і кількість петель, що їх пропускають у шнурочку перед утворенням першої черепашки (В’язання.., 1957, 17).

8. Марнувати, гайнувати (час). Від зла віддалюйся, з добром не розминайся, Не пропускай життя серед пустих забав! (Мисик, Біля криниці, 1967, 349).

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 7. — С. 261.

Пропускати, ка́ю, єш, сов. в. пропусти́ти, щу́, стиш, гл. Вода і скло добре пропускають крізь себе світ. Ком. II. 42.

2) Давать, дать дорогу. Ой вороги, вороги, пропустіте дороги. Чуб. V. 453.

3) — дірку. Дѣлать, сдѣлать, оставить дыру, отверстіе. Викопав у клуні велику яму і зверху пропустив таку дірку, аби бриль помістивсь у яму. Рудч. Ск. І. 62.

Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. — К., 1907—1909.— Т. 3. — С. 476.

пропускати Переклад слова

Переклад на англійську
Translate
Переклад на російську
Перевод
skipпропускать

пропускати Транслітерація слова

Паспортна транслітераціяГеографічна транслітераціяАмериканська транслітерація
propuskatypropuskatypropuskaty

пропускати Рід - дієслово, недоконаний вид

пропускати Словоформи слова

ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС
ОДНИНАМНОЖИНА
1 особапропускаюпропускаємо
2 особапропускаєшпропускаєте
3 особапропускаєпропускають
МАЙБУТНІЙ ЧАС
ОДНИНАМНОЖИНА
1 особапропускатимупропускатимемо
2 особапропускатимешпропускатимете
3 особапропускатимепропускатимуть
МИНУЛИЙ ЧАС
ОДНИНАМНОЖИНА
Чоловічий рідпропускавпропускали
Жіночий рідпропускала
Середній рідпропускало
НАКАЗОВИЙ СПОСІБ
ОДНИНАМНОЖИНА
1 особа пропускаймо
2 особапропускайпропускайте
ДІЄПРИСЛІВНИК
Теперішній часпропускаючи
Минулий часпропускавши

пропускати Кількість літер у слові

Кількість літерКількість голоснихКількість приголосних
1046

пропускати в англійській розкладці - ghjgecrfnb

Цитати української літератури з використанням слова пропускати

"— Запізнилися, наказано нікого не пропускати, — спокійно відповів вартовий."Бережний Василь Павлович - В зоряні світи

"Я, дарма що клопотів маю доволі, намагаюсь не пропускати фільмів, охоче дивлюсь і їхні, й наші"Гончар Олесь Терентійович - Циклон

"Але, стоячи на ґрунті строгої нейтральности, ми не будемо пропускати большевицьких військ для братовбивчої війни на Дону… Аґітація большевиків має на меті, щоб признавалося тільки те, що скажуть вони, москалі"Винниченко Володимир Кирилович - Відродження Нації

"— Вона звикла пропускати мене"Загребельний Павло Архипович - Євпраксія

"Той мав уже наказ од Потьомкіна пропускати всіх запорожців на руську сторону, і, прочитавши білет, що показав йому Петро, почав говорити приязно:"Кащенко Адріан Феофанович - Зруйноване гніздо

"До того роблять вони скоки вперед, між тим, на мою думку, не треба, йдучи до культури, нічого пропускати"Кобилянська Ольга Юліанівна - Через кладку

"Невеличкi вiкна з круглими маленькими шибками, пробитi височенько в товстих стiнах, нiби заглядали в кiмнати i неначе не насмiлювались пропускати багато свiтла знадвору"Нечуй-Левицький Іван Семенович - Гетьман Iван Виговський

"Крім того, митрополит уніатський надіслав свої листи на польські прикордонні форпости, по березі Дніпра, з вимогою не пропускати нікого з православних священиків і мирян у Переяслав і взагалі на лівий берег Дніпра"Старицький Михайло Петрович - Останні орли

"Вiн якось особливо електрично оброблений, щоб пропускати менше космiчного випромiнювання"Владко Владимир - Аргонавти Всесвiту

"У Радана була звичка не пропускати повз увагу жодної дрiбницi, i тому, углядiвши в травi золотистий мундштук - недопалок цигарки, вiн нахилився й пiдняв його"Гуляшки Андрей - Коштовний камiнь