ЗВ'ЯЗУВАТИ

Значення зв'язувати це

ЗВ’Я́ЗУВАТИ і рідко ІЗВ’Я́ЗУВАТИ, ую, уєш, недок., ЗВ’ЯЗА́ТИ, зв’яжу́, зв’я́жеш і рідко ІЗВ’ЯЗА́ТИ, в’яжу́, в’я́жеш, док., перех.

1. З’єднувати, скріплювати кінці чого-небудь вузлом, петлею і т. ін. [Емма (зв’язуючи порвану нитку):] Ну, вже ж і вовна! (Л. Укр., IV, 1954, 212); Фурман зв’язував отоси, що їх, мов ножем, перетяло, і лагодив тріснутий хомут (Досв., Вибр., 1959, 64); Зручним рухом склав [Йон] хустину косинкою, закинув собі на шию і зв’язав під бородою вузликом (Коцюб., І, 1955, 234); // З’єднуючи кінці чого-небудь, виготовляти, робити щось. Зоня сіла там же при столі, закладала ті папірці вузенькими смужечками, зв’язувала в каблучки й брала їх за основу для маленьких віночків (Л. Укр., III, 1952, 653); Ой зв’яжу віночок на чотири квіти, На чотири квіти, щоб усім радіти (Рильський, II, 1960, 115).

◊ Зв’я́зувати кінці́ (з кінця́ми) див. кіне́ць1; Сказа́в, мов (як і т. ін.) зв’яза́в — влучно і твердо сказав.

2. Скріплювати які-небудь предмети за допомогою мотузка, ланцюга і т. ін. Один човен на бистрих хвилях перекидається, і для того зв’язують докупи два або три човни (Н.-Лев., II, 1956, 416); Валерик швидко зняв з ніг лижі, зв’язав їх докупи і закинув на плечі (Збан., Старший брат, 1952, 10); Зняв [Антон] з себе мотузку, зв’язав хмиз, звалив на плечі в’язку й пішов до хати (Чорн., Визвол. земля, 1959, 45); // З’єднуючи докупи і обв’язуючи що-небудь, виготовляти щось. Стали [гвардійці] зв’язувати плоти безшумно з колод, лози й снопів (Тич., II, 1957, 181); — Господи помагай! — сказала Лесиха і перша ужала жмінку [жменьку] спілого, колосистого жита, перша зробила перевесло, зв’язала снопок і відставила його набік (Фр., І, 1955, 60); — Всі квіти зберу у дніпрових гаях, Зв’яжу у.. букети (Нагн., Пісня.., 1949, 125); // тільки док. Зібрати, пов’язати у снопи зжатий, скошений хліб. [Роман:] Оце робітниця, оце жінка — сама за косарем зв’яже! (К.-Карий, І, 1960, 396); Марія з болем випростала спину, глянула навколо. Скільки тих валків, і все треба зв’язати (Цюпа, Назустріч.., 1958, 75); // Збирати, ув’язувати що-небудь у вузол, пакунок. Нещасний Гельє зв’язав у вузлик своє майно і вибіг в хати на вулицю (Коцюб., III, 1956, 9).

3. Обкручувати, обв’язувати чим-небудь тіло або руки, ноги. Напившись, звірів [грек], ..і, якщо його не зв’язували тут же, він нападав на першого-ліпшого і бив трохи не до смерті (Тют., Вир, 1964, 464); Казали їй [Марусі ] руки ізв’язати, посадили між злодіями (Вовчок, І, 1955, 249); [Кандиба:] Ви радите мені кинути писати? [Батура:] Навпаки, я хочу, щоб ви писали, бо вас все одно ніхто не спинить. Навіть, коли б вам руки і ноги зв’язали, ви носом писатимете (Корн., II, 1955, 251); // перен. Заважати, перешкоджати вільно діяти, рухатися і т. ін. М’ячі йшли і йшли в лівий бік корму, і це зв’язувало Раусліта, це не давало змоги прикласти усі сили (Собко, Любов, 1935, 107); Під вікнами ходив вартовий. Він теж був сонний, і сон давно вже зв’язав не тільки його думки, але й його рухи (Ю. Бедзик, Полки.., 1959, 165); // перен., чим. Ставлячи себе чи когось у залежність від чого-небудь, обмежувати свободу дій, вчинків. Вона не хоче зв’язувати себе згодою на шлюб раніше, як остаточно з’ясується перспектива щодо його дипломатичної кар’єри (Головко, II, 1957, 490); [Маруся:] Я каюсь, мамо, що так швидко зв’язала себе обітом страшним (Мирний, V, 1955, 101); // перен. Сковувати або уповільнювати розвиток чого-небудь. Парламентарна буржуазна республіка зв’язує, душить самостійне політичне життя мас.. (Ленін, 24, 1950, 47).

Зв’я́зувати (зв’яза́ти) ру́ки: а) (етн.) здійснювати обряд шлюбу, вінчати. — О-ох сину, сину!.. Кожна дівка, поки не вийшла заміж, то й добра; а як зв’язали руки, то зараз і почне витребенькувати… (Мирний, І, 1949, 353); Аби вірно кохались, а там, чи зв’язав піп руки, чи не зв’язав — однаково (Коцюб., І, 1955, 35); б) позбавляти кого-небудь можливості вільно діяти. Давно б я утік з того міста, ..так Владек мені руки зв’язав: зовсім хлопця скрутила хвороба (Мур., Бук. повість, 1959, 82); Зв’я́зувати (зв’яза́ти) ру́ки й (та) но́ги (по рука́х і нога́х) див. рука́.

4. Сполучати, з’єднувати що-небудь з чимось на відстані ланцюгом, пасом і т. ін. Павлюк налагодив наверху вітряний двигун, з допомогою Торби зв’язав його з динамомашиною і освітив пароплав дешевою електрикою (Трубл., Лахтак, 1953, 59).

5. З’єднувати які-небудь пункти шляхами сполучення. Проведена у 80-х роках Закаспійська залізниця зв’язала Самарканд з Каспійським морем (Іст. СРСР, II, 1957, 263); У недалекому майбутньому.. космічні кораблі зв’яжуть Землю з іншими планетами (Ком. Укр., 10, 1962, 47); // Створювати можливість спілкування на відстані за допомогою різних засобів зв’язку. Кілька телефонних апаратів уже зв’язували бліндаж з усіма командирами полків і штабом армії… (Голов., Тополя.., 1965, 345).

6. Сприяти встановленню зв’язків, стосунків між ким-, чим-небудь. — Я наказав негайно зв’язувати вас з кожним матросом і солдатом.. Розпитуйте про все. Для книги знадобиться (Кучер, Голод, 1961, 200); Вчора, коли я пішов від Старикова, я подумав: а чи не зв’язати його з Ромчиним батьком? (Сміл., Сашко, 1957, 120); // Сприяти встановленню дружніх стосунків; зближувати кого-небудь з кимось. Так життя зв’язало Мирона з Яшком. Наче небаченими [невидимими] нитями. І вони не рвали їх (Головко, І, 1957, 124); Довідався [Довбуш] випадково, що Фока вміє писати, і це зв’язало його з горбанем навіки (Гжицький, Опришки, 1961, 31).

Зв’я́зувати (зв’яза́ти) своє́ життя́ (себе́, свою́ до́лю):

а) (з ким) вступати в близькі стосунки, одружуватися з ким-небудь. Чи кохала вона його, йдучи до шлюбу, зв’язуючи з ним своє життя, чи знала тоді це почуття? Мабуть, що ні (Коцюба, Нові береги, 1959, 158); Відтоді, як вона зв’язала себе з тим пияком, вигляд у неї стає дедалі згорьованіший, змучений (Гончар, Тронка, 1963, 120); Не вдалося [Уляні] колись з ним зв’язати своєї долі, то хоч зараз посидить коло нього (Д. Бедзик, Дніпро.., 1951, 33); б) (з чим) присвячувати себе, свою діяльність чому-небудь. Кращі твори світової літератури належать письменникам, що зв’язали свою долю я комунізмом, віддають своє життя інтересам народу (Рад. літ-во, 5, 1957, 91).

7. Встановлювати взаємозалежність, взаємодію кого-, чого-небудь; пов’язувати щось із чимось. [Леся:] Сергій був надто дорогий мені, щоб я могла зв’язувати його ім’я з своєю недугою (Сміл., Черв. троянда, 1955, 75); З Києвом зв’язували мене далекі згадки з дитячих літ. Малим я тут прожив кілька років (Сам., II, 1958, 270); Комуністична партія завжди зв’язувала зростання заробітної плати з підвищенням продуктивності праці (Рад. Укр., 5.I 1955, 1).

8. З’єднуючи разом, створювати одне ціле. Виникли такі нові організаційні форми, як комплексні бригади і механізовані ланки, що.. зв’язують воєдино ряд галузей господарства (Ком. Укр., 5, 1960, 55); Марксизм зв’язав в одне нерозривне ціле економічну і політичну боротьбу робітничого класу (Ленін, 4, 1948, 151); Піснею ж твоєю [Джамбуле] дорожу! Я її зв’яжу із своєю мужньою — твою пророчу (Тич., I, 1957, 280); // Єднати на основі чого-небудь спільного. Яремченко зразу відчув у стосунках цієї групи жінок злагодженість і внутрішню силу, яка зв’язувала їх в одну сім’ю… (Д. Бедзик, Дніпро.., 1951, 7); Ніч, лунка лісова порожнеча зв’язували всіх трьох якимись новими, майже інтимними почуттями, ріднили і зближували (Коз.. Сальвія. 1959, 41).

Зв’я́зувати (зв’яза́ти) доку́пи (в одне́ ці́ле) думки́ (слова́ і т. ін.) осягати розумом сказане, знаходити суть, розуміти. В його голові мигтіли якісь шматки думок, просувалися якісь неясні образи, та він ніяк не міг впіймати їх, зв’язати докупи (Коцюб., І, 1955, 123); Гості вже попрощалися і порозходилися, а він сидів і думав про все, що почув тепер, що чув раніше, та не зв’язував в одне ціле (Сенч., Опов., 1959, 39); Не [вмі́ти, могти́] зв’яза́ти два сло́ва (двох слів) — не вміти (не могти) говорити зв’язно, логічно. Сахно.. довго не могла опанувати свого хвилювання й зв’язати два слова для відповіді (Смолич, Прекр. катастр., 1956, 25); [Давидюк:] Я не вмію говорити. Більше двох слів не зв’яжу (Корн., II, 1955, 254).

9. спец. Міцно сполучати, скріплювати, з’єднувати що-небудь з чимось в’яжучою речовиною або сумішшю речовин чи якимись іншими засобами. Глина зв’язує між собою камені (Таємн. вапна, 1957, 9); Була загроза, що впаде [вишка] й хату бабі розвалить.., а хлопці й під той вітер клепали, рятуючи свою споруду, брали болтами, зв’язували міцніше (Гончар, Тронка, 1963, 91).

10. хім. Виводити з вільного стану. Деякі дослідники вказують на те, що стрептоміцин може зв’язувати нуклеїнові кислоти і цим виводити їх я обміну речовин (Мікр. ж., XVIII, 4, 1956, 17).

11. тільки док. Виготовити в’язанням. Вчора здивувала Всіх моя сестричка — Братику зв’язала Білі рукавички! (Бойко, Ростіть.., 1959, 17).

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 3. — С. 505.

Зв’я́зувати, зую, єш, сов. в. зв’яза́ти, жу́, жеш, гл.

1) Связывать, связать, обвязывать, обвязать. Возьми ж, сину, нагаєчку і віжки, зв’яжи жінці рученьки й ніжки. Чуб. V. 425. Зв’яжи мені головоньку, най не болить дуже. Чуб. V. 145.

2) Вѣнчать, обвѣнчать. Мені ще тоді п’ятнадцять літ було, що тепер піп не зв’язав би. Г. Барв. 264.

Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. — К., 1907—1909.— Т. 2. — С. 136.

зв'язувати Переклад слова

Переклад на англійську
Translate
Переклад на російську
Перевод
associateсвязывать

зв'язувати Транслітерація слова

Паспортна транслітераціяГеографічна транслітераціяАмериканська транслітерація
zviazuvatyzv'iazuvatyzv'yazuvaty

зв'язувати Рід - дієслово, недоконаний вид

зв'язувати Словоформи слова

ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС
ОДНИНАМНОЖИНА
1 особазв'язуюзв'язуємо
2 особазв'язуєшзв'язуєте
3 особазв'язуєзв'язують
МАЙБУТНІЙ ЧАС
ОДНИНАМНОЖИНА
1 особазв'язуватимузв'язуватимемо
2 особазв'язуватимешзв'язуватимете
3 особазв'язуватимезв'язуватимуть
МИНУЛИЙ ЧАС
ОДНИНАМНОЖИНА
Чоловічий рідзв'язувавзв'язували
Жіночий рідзв'язувала
Середній рідзв'язувало
НАКАЗОВИЙ СПОСІБ
ОДНИНАМНОЖИНА
1 особа зв'язуймо
2 особазв'язуйзв'язуйте
ДІЄПРИСЛІВНИК
Теперішній часзв'язуючи
Минулий часзв'язувавши

зв'язувати Кількість літер у слові

Кількість літерКількість голоснихКількість приголосних
945

зв'язувати в англійській розкладці - pd'zpedfnb