СИСТЕМА

Значення система це

СИСТЕ́МА, и, ж.

1. Порядок, зумовлений правильним, планомірним розташуванням та взаємним зв’язком частин чого-небудь. Бажаючи дати кілька коротеньких заміток про деякі питання нашої мови, я не буду додержуватися якоїсь певної системи в виборі тем (Сам., II, 1958, 365); Він [І. Франко] читав усе, що попадало в руки, без плану і без системи: Шекспіра, Шіллера, Клопштока, Гете, Гейне, Гомера, Софокла, біблію (Коцюб., III, 1956, 28); Танковий бій мій генерал правадить на [у] скаженому темпі. Даючи волю й ініціативу групам танків, він залізною рукою тримає все в єдиній системі (Ю. Янов., І, 1958, 341); Під час запису, ..приведення в систему матеріалу фольклорист [О. В. Маркович] надавав великого значення приміткам, що допомагали скласти уявлення про середовище побутування прислів’їв і приказок (Нар. тв. та етн., 6, 1968, 30); // Продуманий план. Тепер, скінчивши з діловим боком своєї праці, познайомлю Вас, шановний добродію, і з самою системою, або планом роботи (Мирний, V, 1955, 360); Оглядала [Любов Прохорівна місто] без якоїсь системи (Ле, Міжгір’я, 1953, 26); // Заведений, прийнятий порядок. Обговорення трудящими проектів законів та інших рішень як загальнодержавного, так і місцевого значення повинно стати системою (Програма КПРС, 1961, 91); — Потім ще одне, товариші,— продовжував Зозуля. — Мені здається, що у вас неправильна система оплати (Кучер, Трудна любов, 1960, 482); Кращі вчителі організують заняття так, щоб кожен учень працював повну годину. Там, де дозріли для цього умови, переводимо школи на кабінетну систему навчання (Рад. Укр., 12.II 1972, 1); Система заробітної плати може бути відрядною (Підручник шофера.., 1960, 318).

Картко́ва́ систе́ма див. картко́ви́й: Па́спортна систе́ма див. па́спортний.

∆ Ако́рдна систе́ма опла́ти [пра́ці] див. ако́рдний2.

2. бот., зоол. Класифікація. До досліджень, які відкрили дуалістичну природу лишайникового організму, систематикам було дуже важко знайти місце лишайників в системі рослинного світу (Укр. бот. ж., XIII, 1, 1956, 15).

3. Форма організації, будова чого-небудь (державних, політичних, господарських одиниць, установ і т. ін.). Особливо важливе місце в усій судовій системі нашої країни займає народний суд (Рад. суд, 1951, 60); Яскравим виявом соціалістичного демократизму є наша виборча система (Київ. пр., 27.Х 1950, 3); // Форма суспільного устрою; формація. При рабовласницькій системі в раба не могло бути ніякої зацікавленості в праці (Іст. СРСР, І, 1956, 23); Жовтнева революція вирвала Росію — одну з найбільших країн світу — з системи імперіалізму (Ком. Укр., 4, 1968, 6).

∆ Мажорита́рна ви́борча систе́ма див. мажорита́рний; Світова́ систе́ма соціалі́зму див. соціалі́зм; Світова́ соціалісти́чна систе́ма див. соціалісти́чний.

4. Сукупність яких-небудь елементів, одиниць, частин, об’єднуваних за спільною ознакою, призначенням. Основним завданням курсу сучасної української мови є вивчення її граматичної будови (морфології, словотвору, синтаксису), фонетичної системи і словникового складу (Курс сучасної укр. літ. мови, І, 1951, 3); // у сполуч. із сл. річка, ріка та власними назвами річок. Річка з її притоками. Система Дніпра.

∆ Метри́чна систе́ма мір див. метри́чний1; Періоди́чна систе́ма елеме́нтів див. періоди́чний; Річкова́ (во́дна) систе́ма — сукупність природних і штучних водойм. Потоки талої води утворювали річкові системи (Іст. СРСР, І, 1956, 4); Величезна річкова система інтенсивно розмивала гори, а продукти їх руйнування відкладала в Каракумах (Наука.., 11, 1967, 48).

5. Сукупність принципів, які є основою певного вчення. Воздвиженський взяв білет, йому вийшов Гегель. Він почав розказувати його систему.. і почав збиватись (Н.-Лев., І, 1956, 365); К. Д. Ушинський — ..творець оригінальної, основаної на принципі народності і демократизму педагогічної системи (Видатні вітч. географи.., 1954, 83); Величезну допомогу актору, який шукає справжньої майстерності, надає система Станіславського. Саме вона спрямована на боротьбу з ремісництвом, ..утверджуючи єдино життєві в наших умовах шляхи творчого перевтілення (З глибин душі, 1959, 33); // Сукупність способів, методів, прийомів здійснення чого-небудь. Система контролю — дійовий засіб удосконалення керівництва комуністичним будівництвом на основі справді демократичних принципів, надійна зброя боротьби з бюрократизмом і тяганиною, школа комуністичного виховання мас (Резол. XXII з.., 1961, 24); Втілення в життя нової системи планування й економічного стимулювання — одне з найважливіших завдань, поставлених партією на найближчі роки (Ком. Укр., 12, 1966, 35); Розробляючи систему удобрення, в першу чергу необхідно вирішити питання про те, чи потребує даний грунт зміни (Добрива.., 1956, 148); Система управління.

6. Будова, структура, що становить єдність закономірно розташованих та функціонуючих частин.— Щоб бути психологом, треба знати анатомію й фізіологію нервової системи (Донч., II, 1956, 202); З корінця зародка [капусти] розвивається головний корінь, який своїм розгалуженням утворює досить розвинену кореневу систему (Овоч., 1956, 194); // Технічний комплекс, складається із взаємозв’язаних споруд, механізмів, машин і т. ін. Енергетичні системи. Це слово народилося ще в 20-х роках, коли вперше об’єдналося кілька електростанцій Ленінградської області (Знання.., 10, 1972, 8); Система мащення [двигуна] забезпечує надходження мастила на тертьові поверхні деталей. В неї входять картер, насос, маслопроводи, фільтр, контрольні пристрої тощо (Зерн. комбайни, 1957, 152); Розсадні теплиці для зимового вирощування розсади огірків і помідорів потрібно спеціально обладнувати посиленою системою огрівання та електропідсвічування (Овоч., 1956, 142); Система освітлення автомобіля призначена в повному для забезпечення нормальних умов при роботі вночі (Автомоб., 1957, 234); // Марка, тип, конструкція яких-небудь машин, їх частин і т. ін. [Мирон:] Вчора приземлився у тебе німець на винищувачі.. Літак нової системи (Корн., II, 1955, 17); В сірих шинелях, з гвинтівками всіх систем обступили [бійці] ганок, похмуро смалять махорку (Гончар, II, 1959, 19); Система парашута; // Сукупність предметів, пристроїв і т. ін. однакового призначення. Тільки система супутників здатна безперервно спостерігати атмосферні процеси, що відбуваються в масштабах всієї планети (Рад. Укр., 22.V 1962, 3); // Сукупність господарчих одиниць, установ об’єднаних організаційно. Система освіти, з одного боку, має забезпечити суспільство, в тому числі й народне господарство, висококваліфікованими кадрами. З другого боку, вона має задовольнити потребу населення в здобутті освіти (Наука.., 9, 1971, 3); Система охорони здоров’я.

∆ Вегетати́вна нерво́ва систе́ма див. вегетати́вний; Геліоцентри́чна систе́ма сві́ту див. геліоцентр́ичний; Геоцентри́чна систе́ма сві́ту див. геоцентри́чний; Дру́га сигна́льна систе́ма див. сигна́льний; Коридо́рна систе́ма див. коридо́рний; Лімфати́чна систе́ма див. лімфати́чний; Мо́дульна систе́ма див. мо́дульний; Перифери́чна нерво́ва систе́ма див. перифери́чний; Пе́рша сигна́льна систе́ма див. сигна́льний; Повідце́ва систе́ма див. повідце́вий; Саморегулю́юча систе́ма; див. саморегулю́ючий Симпати́чна нерво́ва систе́ма див. симпати́чний; Сомати́чна нерво́ва систе́ма див. сомати́чний; Со́нячна систе́ма див. со́нячний; Центра́льна нерво́ва систе́ма див. центра́льний.

7. геол. Сукупність верств гірських порід, що характеризується певними викопними фауною і флорою.

& Диспе́рсна систе́ма див. диспе́рсний.

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 9. — С. 203.

система Переклад слова

Переклад на англійську
Translate
Переклад на російську
Перевод
systemсистема

система Транслітерація слова

Паспортна транслітераціяГеографічна транслітераціяАмериканська транслітерація
systemasystemasystema

система Рід - іменник, жіночий рід, неістота

система Словоформи слова

Називнийсистемасистеми
Родовийсистемисистем
Давальнийсистемісистемам
Знахіднийсистемусистеми
Оруднийсистемоюсистемами
Місцевийна/у системіна/у системах
Кличнийсистемосистеми

система Кількість літер у слові

Кількість літерКількість голоснихКількість приголосних
734

система в англійській розкладці - cbcntvf

Цитати української літератури з використанням слова система

"Але рідна система, звісно, не появилася — натомість виросла ціла сім’я планет, що оберталися навколо зірки"Дімаров Анатолій Андрійович - Три грані часу

"Очевидно, цi химернi бажання iшли вiд того, що рухова система була майже готова"Михановский Владимир - Оранжеве серце

"Хороша, радiсна, ну просто вражаюча новина! Ти тiльки не хвилюйся, бо твоя нервова система.."Бережной Василий - Селенiтка

"Ти знаєш, що таке друга сигнальна система? "Козинец Людмила - Було, є i буде

"Омріяна планетна система ще залишалась неймовірно далекою."Бережний Василь Павлович - В космічній безвісті

"І знову: чому система аналізаторів «не спрацьовує»? Адже нема сумніву — сенсорні нервові волокна передають сигнали своєчасно, і відповідні ділянки мозку сприймають їх як больові подразнення"Бережний Василь Павлович - Експеримент «Корона»

"Незабаром по телебаченню оголосили: це сталося внаслідок того, що черговий кулінар колега Никон так замріявся, що забув задати програму електронній машині «Апетит», і вся система після сніданку не працювала"Бережний Василь Павлович - Ефемерида кохання

"Виявилось, що електронно-оптична система вийшла з ладу."Бережний Василь Павлович - Така далека подорож Чамхаба

"Їхня материнська планета заспокоїлась мiльйони рокiв тому, тепер це врiвноважена система, гладенька куля, на якiй нiчого несподiваного не трапляється, на якiй мислячi iстоти, вже, здається, пройшли зенiт свого розвитку.."Бережной Василий - Мiжпланетний смерч

"А ще гірше — на яку-небудь воєнну базу… На моєму літальному апараті була досконала обчислювальна система, і я був дуже здивований, коли замість Центрума, побачив пустелю"Бережний Василь Павлович - Археоскрипт