САМ

Значення сам це

САМ, рідше САМИ́Й, сама́, само́ і саме́; мн. сами́ і самі́; займ. означ.

1. Уживається з іменником або особовим займенником, вказуючи на особу чи предмет, що безпосередньо є джерелом або об’єктом дії, стану. Сама вона не знає, чого треба їй: хотілось би і кохання, і щастя хоч у курені — хотілось би і розкошей та багатства (Хотк., І, 1966, 54); Від років лопався вже не тільки самий кожух, але й застарілі латки на ньому (Стельмах, І, 1962, 364); // Уживається для більшої конкретизації, виділення особи чи предмета; власне хтось; власне щось. Сам Ігнат був ще молодий козак — тілько чорний вус почав пробиватись (П. Куліш, Вибр., 1969, 271); Він сам з Дону, тільки не з козаків (Бурл., М. Гонта, 1959, 168); Самий апарат [радіоприймач] Валентин припасував під столом (Гончар, IV, 1960, 82); // Уживається в значенні «не хто інший, як», «хтось власною особою». — Гаразд, моя доню Ізольдо, я золота в сонця візьму, блакиту морського позичить попросим русалку саму (Л. Укр., І, 1951, 412); — Чи вдома панотець?.. — Це я сам!відповів пастух, здіймаючи бриля (Коцюб., І, 1955, 224); — Це ж бо я сам перед вами! Багато недолі зазнавши, Аж через двадцять я років вернувся до рідного краю (Гомер, Одіссея, перекл. Б. Тена, 1963, 358); // Уживається для підкреслення, що дія або стан поширюються й на визначувану особу чи предмет; теж, також, і (й). Петрові самому дитячий плач мов ножем серце краяв. Так хіба жалем поможеш? (Гр., І, 1963, 250); Я б дав тобі чогось поїсти, та й сам голодний, як і ти (Сос., II, 1958, 403); — Мовчи, Євмене, мовчи та диш,— болісно попросила Євмениха. — Сама помовчуй (Стельмах, Правда.., 1961, 41); — Ми поважаємо патріотизм у всякій нації,— заспокійливо говорив художникові старшина Багіров. — Бо ми самі патріоти (Гончар, III, 1959, 230); Я був взятий у полон польським кінним роз’їздом.. Після того роз’їзд був сам обстріляний нашим загоном (Довж., І, 1958, 17); // Уживається самостійно, заступаючи іменник або особовий займенник. Кум-полковник вкотив у двір сивими кіньми.. Сам огрядний, кругловидий, червоний (Вовчок, І, 1955, 133); Прийшла бабасама чорна І чорний жупан,— Заховала тарілочку У синій туман (Гл., Вибр., 1951, 197);— Літати, всім літати,— розмірковує вголос Горпищенко.— Само ж не зна, що йому треба на тому Місяці, а вже заміряється… (Гончар, Тронка, 1963, 59); // Уживається на позначення відокремлення особи чи предмета від інших осіб або предметів (перев. із спол. а). Дивлюся — люди аж кишать… Що, думаю, за чудасія?! Покинув віз коло Гордія, А сам побіг, щоб поглядіть… (Гл., Вибр., 1951, 49); Для хлопця поклала [Христя] на призьбі окраєць хліба й пучечок зеленої цибулі, сама пішла з серпом на лан (Панч, Гомон. Україна, 1954, 121).

2. Уживається для позначення особи, яка діє, виконує щось особисто. [Деїфоб:] Цар Ономай до тебе зараз прийде, щоб ти йому сама сказала слово (Л. Укр., II, 1951, 282); // Не доручаючи іншим. Зараз дощ. Пишу листа і, може, сам одвезу на вокзал, коли дощ перестане (Коцюб., III, 1956, 309); Вони [бійці] з останнього поповнення, яке Брянський сам добирав і сам навчав, поки стояли в обороні (Гончар, III, 1959, 25); // Без сторонньої допомоги; власними силами.— Треба мені заробляти, треба своїх діток годувати. Не справлюсь сама (Вовчок, І, 1955, 273); Зробив [Микола] маленьку скрипочку й сам вивчився грати козачка (Н.-Лев., II, 1956, 172); — Може, підсобити? Га? — виступив із темряви Оксен. Чоловік кинув носилки на землю. — Нічого, я й сам… (Тют., Вир, 1964, 28); // Без намови, спонукання, примусу; добровільно, самохіть. А я… аж страшно, як згадаю. Я сам пішов у москалі (Шевч., II, 1963, 19); Раз — чи само або ж підмовив хтось — Надумалось воно [Ягня] все стадо насмішити (Гл., Вибр., 1951, 121); — Одвези в гай… — Тоді він.. зашептав швидко із свистом: — Кажіть, самі схотіли? — Сама. — Добре зміркуйте: самі? — Сама (Коцюб., II, 1955, 276); Коні під ними самі перейшли на рись (Гончар, III, 1959, 84).

3. Уживається для підкреслення того, що що-небудь зароджується, з’являється, відбувається, зникає і т. ін. без будь-яких зусиль, незалежно від будь-яких чинників. Стара мати і каже: — Кармелю! Де, в кого ти навчився такої пісні?.. — Сама ся пісня в мене склалась (Вовчок, І, 1955, 349); Незчулася [Галя], як і заснула. На столі свічка догоріла й сама потухла… (Мирний, І, 1949, 410); Фіалку, барвінок і сон ніхто ніколи не сіяв і не садив — вони виросли самі (Смолич, II, 1958, 11); — Ти чого не на роботі? — Бачиш? Хліб печу. — А робота на полі хай сама робиться? (Тют., Вир, 1964, 68); Доброго, кажуть, дожидати треби, а лихе — само прийде (Мирний, І, 1949, 195); // Без участі свідомості, неконтрольовано; мимохіть. Василько зупинився аж під ожередом соломи. Сльози самі текли по його щоках (Панч, Гарні хлопці, 1959, 101); Хоч і не з полохливих був учитель, та волосся само піднялося вгору (Стельмах, І, 1962, 486).

4. Уживається для позначення особи, предмета, що перебуває, живе, росте і т. ін. десь окремо, ізольовано від інших. Походжає [Михайло] сам оддалік, як гетьман поперед ворогом… (Вовчок, І, 1955, 338); Мені казав розумний садівник: — Коли ти пересаджуєш ялинку, Відзнач північний і південний бік І так сади.. І ще одно: сади її в гурті; Сама вона, без подруг, не ростиме… (Рильський, III, 1961, 177); // Без сторонніх; один, наодинці. Ніколи Ані пограється [син] з дітьми. Ані побігає; самий, Один-однісінький, бувало, Сидить собі у бур’яні (Шевч., II, 1953, 319); Макар Іванович лишився в хаті. Ба не сам, бо й Хо втисся за доктором і причаївся в куточку (Коцюб., І, 1955, 167); — І яке, скажи, тобі діло до балачки дівчини з парубком, коли вони бажають самі посидіти? (Стельмах, І, 1962, 281); // Без рідних, без близьких; одинокий. Горе ж мені в світі жити, що я сама (Чуб., V, 1874, 513); Тепер ми не самі. Дружина й мати — Дітей, як власне око бережеш (Дмит., В обіймах сонця, 1958, 135); // Без супроводу. Улітку, саме серед дня, Пустуючи, дурне Ягня Само забилося до річки — Напитися водички (Гл., Вибр., 1957, 70); Любив бродить у полі сам і слухать коників і птиць смуглявий хлопчик… (Сос., II, 1958, 343); Кажуть — «сама біда не йде — другу з собою веде». Це народне спостереження цілковито ствердилось на Галині (Крот., Сини.., 1948, 161).

5. Уживається для підкреслення значущості, особливої ваги й величі особи чи предмета.— Чи він тобі рівня? Твого батька сама цариця вітала (Мирний, І, 1949, 199); — Ти знаєш, хто з тобою говорив? — спитав він Богданкевича.. — Сам Щорс! (Довж., І, 1958, 173); Навколо ліс, а перед нами сам Дніпро (Тич., І, 1946, 135); За Брянським Багіров справді, не вагаючись, пішов би в вогонь і воду.. Брянського сама Батьківщина призначила йому в командири (Гончар, III, 1959, 188); За підкову беруть [зіньківські ковалі] такі гроші, що, мабуть, і в самій Полтаві люди б дивувалися, коли б їм розказав (Тют., Вир, 1964, 154).

6. у знач. ім. сам, мо́го, ч.; сама́, мо́ї, ж., розм. Уживається на позначення певної знатної, впливової особи, великого начальника, хазяїна і т. ін. Так от де рай! уже нащо Золотом облиті Блюдолизи: аж ось і сам, Високий, сердитий, Виступає; обок його Цариця небога (Шевч., І, 1951, 247); — Велено тобі йти на мануфактуру [пана Бузкова].. — А за яким ділом? — спитав стурбовано Демид. — Нам то невідомо, зі мною сам одну мову знає: одна нога, каже, тут, друга — там (Рибак, Переясл. Рада, 1953, 120); Ще генеральша в дорозі, а вже Потапович цілі Піски зганяє.. Аж ось — і сама приїхала… (Мирний, І, 1949, 194); // Евфемістична народна назва нечистої сили; біс, чорт.— Я й питаю: — З чого він Палієм став? — Та з того,кажуть,-— що «самого спалив».. — Якого такого «самого», бабусенько? — питають дівчата. — Та «самого ж», дівоньки, не при криниці святій згадуючи.. — Та самого «нечистого»… чортяку! (Морд., І, 1958, 96).

7. Уживається у знач. утілений, уособлений (перев. як означення при іменному присудку). Повітря — сам світ, сам жар. Наче золотою сіткою оповито майдан (Коцюб., І, 1955, 232); Ідеї партії більшовиків — це сама правда життя, те, чим живе епоха (Рад. Укр., 5.XI 1948, 3); Наші руки — це пісня сама. Дужче нас на землі цій нема (Сос., Щоб сади.., 1947, 160).

Сама́ люб’я́зність хто — хтось підкреслено люб’язний. Поза службовими взаєминами Євецький — сама люб’язність.. Особливо це відчувають лікарки, медичні сестри (Шовк., Людина.., 1962, 102).

8. Уживається з обмежувальною функцією, у знач. тільки. В його сина нема, самі дочки (Барв., Опов.., 1902, 178); — Ми вже так вихарчувались, що їмо самий хліб та цибулю (Н.-Лев., II, 1956, 188); Що, дівуючи, придбала Мотря, то все позношувала: саме гноття та рам’я висіло… (Мирний, І, 1949, 140); [Неофіт-раб:] Мало [людині] і хліба й слів самих, їй треба волі (Л. Укр., II, 1951, 232); Вчора горіла економія в Гуті.. Згоріла, кажуть, дощенту: сам попілець (Коцюб., II, 1955, 67); Хати не було. Була сама піч з високим комином серед руїн біля груші (Довж., І, 1958, 324); Я стільки чув похвальних слів про Київ, Такі захоплені чув голоси! І це — не чемності самої вияв, А лиш визнання справжньої краси (Рильський, III, 1961, 306); // Уживається як підсилювальна частка при словах один, тільки. Усі дожидають кулішу, а Галя, то вже .. сидітиме з ложкою в руці та погукуватиме «мамо!», і погукує такеньки Галя, наче вона сама одна має одвагу поспитати про те, про що всі піклуються (Вовчок, І, 1955, 289); Поки я роздумую, з чого почати розмову, дядько почав. Яка тепер Дума? — Панська. — То слава богу. — Чому? — Не буде дбати про саму тільки голоту (Коцюб., II, 1955, 236).

9. Уживається у знач. навіть. Знали [батько й мати], що там [у псалтирі] написано все по-божому, а що й до чого воно написано, того й сам Микола не тямив (Н.-Лев., II, 1956, 171); [Андромаха:] Нащо тобі Гелен? [Кассандра:] Я хочу його спитати. Я собі не вірю. Вже бачиш, довершилась божа кара: не тільки інші, а й сама Кассандра зневірилась в Кассандрі (Л. Укр., II, 1951, 293); Що не деньнові Перекликаються з гостями гості. Ну, хто усім їм знає імена? Сам Родіон заплутується часом У їхніх назвиськах (Рильський, I,1960, 249).

10. рідко. Те саме, що са́мий 2. В сам день святого вечора вітер утих, небо вияснилося (Фр., VIII, 1952, 98).

◊ Боро́тися з сами́м собо́ю див. боро́тися; Боротьба́ з сами́м собо́ю див. боротьба́; Бу́ти (залиша́тися) сами́м (сам) собо́ю див. себе́; Забува́ти (забу́ти) само́го себе́ (про се́бе, за се́бе) див. забува́ти; Загли́блений у само́го се́бе (в собі́) див. загли́блений; Зако́ханий в се́бе само́го див. зако́ханий; [І] сам чорт (нечи́стий, ді́дько, ли́сий, біс, кат, стари́й ци́ган) не розбере́ див. розбира́ти; [Мов (немо́в і т. ін.)] сам не свій (сама́ не своя́, само́ не своє́) див. свій; Несхо́жий сам на се́бе див. несхо́жий; Переве́ршити само́го (сам) себе́ див. переве́ршувати; Перелама́ти само́го себе́ див. перела́мувати; Перемудри́ти само́го себе́ див. перемудри́ти; Переплигну́ти само́го себе́ див. перепли́гувати; Перехитри́ти себе́ само́го (саму́, сами́х) див. перехитро́вувати; Сам (сама́, само́) про се́бе (до се́бе) див. себе́; Сама́-сама́ — зовсім самотня. Зосталася Мотря сама-сама (Мирний, І, 1949, 242); Сама́ снасть див. снасть; Сама́ тобі́ ді́рка див. ді́рка; Сам біс (чорт) го́лову зве́рне див. зверта́ти; Сам бог велі́в — можна, не заборонено, дозволено робити щось. Прийшли проводи. Треба, думаю, пом’янути свого покійничка, бо так сам бог велів (Н-Лев., III, 1956, 257); Вже вони встигли перемити кісточки коханці якогось дивізійного начальника,.. вже добралися до Антоновича, з якого покепкувати сам бог велів (Гончар, III, 1959, 335); Сам ді́дько не знав див. ді́дько; Самі́ но́ги несу́ть (несли́, но́сять, носи́ли і т. ін.) див. нога́; Сам (сама́, само́ і т. ін.) за се́бе гово́рить див. себе́; Сам (сама́, самі́) здоро́в (здоро́вий, здоро́ва, здоро́ві) зна́єш (зна́є, зна́єте, догада́єтесь і т. ін.) див. здоро́вий; Сам на сам: а) без нікого. Натішившись учтою, .. цар повертав у покої і в самому темному там замикався сам на сам (Дн. Чайка, Тв., 1960, 196); б) наодинці з ким-, чим-небудь; віч-на-віч. Бачура сам пішов на квартиру гідротехніка.. Навіщо кликати старого в райком? Чи не краще повести розмову сам на сам? (Чаб., Тече вода.., 1961, 50); Крокують [три товариші] кожен сам на сам із думою своєю. Що жде їх тут? Вірніше, там, у шахті, під землею? (Дор., Три богатирі, 1959, 5); в) без сторонньої допомоги, власними силами; самотужки. «Вовка він раз сам на сам відігнав від овець…» (Мирний, І, 1949, 170); Славен той — ти ж слухай, зоре! — Хто сам на сам лихо зборе… (Черн., Поезії, 1959, 263); г) особисто. Зараз лист послав [Турн] к Енею, Щоб вийшов битись сам на сам (Котл., І, 1952, 179); Останній раз ми з Натурою зустрічались сам на сам ще на фронті (Панч, На калин. мості, 1965, 90); Сам (сама́, само́) не при собі́ див. себе́; Сам (сама́, само́ і т. ін.) [ні́би] до рук (у ру́ки) йде — щось дається комусь дуже легко, без особливих зусиль. [Нечипоренко:] Фортунить вам, Маріє Кирилівно, просто інший раз аж не віриться. Кожна справа ніби сама в руки вам іде (Лев., Драми.., 1967, 281); Сам-оди́н (сама́-одна́, само́-одно́): а) без нікого. Я був сам. Сам-один. Ні звуку, ні шелесту. Німо й урочисто (Хотк., II, 1966, 313); Я наче сам-один на великому світі. За вікнами темно й тихо (Ю. Янов., II, 1958, 18); б) без рідних і близьких. — Я сирота,— одказала Галя. — Я живу сама-одна коло Києва (Вовчок, І, 1955, 325); в) без чиєїсь участі, допомоги, власними силами; самотужки. Добре діло зробив А. Малишко, сам-один переклавши поезії М. Ісаковського (Рильський, III, 1956, 121); Само́му (самі́й) себе́ не зна́ти див. зна́ти; Само́му собі́ не ві́рити див. ві́рити; Сам (сама́, само́) пливе́ до рук (у ру́ки) див. плисти́; Сам (сама́, само́, самі́) по собі́: а) окремо, ізольовано від когось, чогось. — А як, Іване, лучче [краще] живеться: чи гуртом, чи кожен сам по собі? (Барв., Опов.., 1902, 316); Цей найдрібніший пилок, відокремлено взятий од інших, Зовсім нічого не важить, бо часткою інших предметів Завжди буває — і сам по собі існувать неспроможний (Зеров, Вибр., 1966, 141); Як потогонний засіб липовий цвіт вживають сам по собі і в сумішах з квітами коров’яку та чорної бузини (Хлібороб Укр., 6, 1970, 42); б) без стороннього втручання, спонукання; мимоволі; підсвідомо. Хоч Гудзій не тільки не дзвонив у дзвоник, але навіть не вважав за потрібне хоч би олівцем постукати об графин — шумок в залі і гомін самі по собі стали стихати (Головко, II, 1957, 546); Коли б у домівці був тато, Максим би отак не витворяв, і не тому, що боявся схопити запотиличника, а просто: при батькові якось самі по собі смирнішали і ноги, і руки, і обличчя (Стельмах, І, 1962, 212); в) органічно. Кава була чорна — тільки не сама по собі, а од не дуже чистої склянки… (Коцюб., III, 1956, 131); Сам скажи́ див. сказа́ти; Сам (сама́, само́, самі́) собі́: а) без нікого. Сам собі у бур’яні, Щоб не почув хто, не побачив, Виспівую та плачу (Шевч., II, 1963, 63); — І чого-чого не передумає удова отак сама собі в довгі осінні ночі (Головко, II, 1957, 190); б) окремо, ізольовано від когось, чогось. Тепер само собі стоїть Деревце молоденьке (Гл., Вибр., 1951, 73); Що там? степ та й степ..; а люди — кожен сам собі… (Мирний, І, 1949, 224); в) без стороннього втручання, спонукання. Надумавшись сам собі, сів [батько] на коня, ухопив на сідло карапуза-синка свого, себто мене ледачого, та й гайда на Запорожжє [Запоріжжя] (П. Куліш, Вибр., 1969, 97); Боявся [Грицько] зачіпати, боявся тушити той віхоть, що курів у його в хаті… — Може, сам собі потухне,— думав він (Мирний, І, 1949, 296); г) ледве чутно; не в голос; подумки. Заспівав би,— був голосок, Та позички з’їли. Отаке-то лихо тяжке, Батьку ти мій, друже! Блужу [блуджу] в снігах та сам собі: «Ой не шуми, луже!» Не втну більше (Шевч., І, 1963, 64); В списку зарахованих до університету його не було.. — От і все,— сказав він сам собі (Тют., Вир, 1964, 58); Сам (сама́) собі́ голова́ див. голова́; Сам собі́ [свій] пан; Сам собі́ (над собо́ю) па́ном бу́ти див. пан; Сам собі́ хазя́їн (госпо́дар); Сама́ собі́ хазя́йка (господи́ня) — незалежна, самостійна людина. Сам собі хазяїн, а добра усякого, хоч скотини, хоч поля, чимало (Кв.-Осн., II, 1956, 429); Сам (сама́, само́, самі́) собо́ю: а) мимоволі; підсвідомо. Очі самі собою упали на графин і залюбувалися тими непримітними голочками, якими грала біла горілка (Мирний, III, 1954, 268); б) без стороннього втручання, спонукання. Кадети отетеріли. В першу мить, видно, ніхто з них не міг збагнути — чому падають передні? За гулом дзвону їм не чути було поодиноких гвинтівочних пострілів, що блискали з дзвіниці, і, здавалось, передні падають самі собою від самого отого бовкання, що розколювало небо над ними (Гончар, II, 1959, 23); Полюбив [Гордій] хлопця, як рідного сина, навіть дозволив себе називати татусем… Власне, ..так воно якось само собою вийшло (Д. Бедзик, Серце.., 1961, 11); в) незалежно ні від кого, ні від чого. — Основою нашого спору нехай буде на сей страшенний час — атеїзм.., котрий, як вам повинно бути відомо, каже: «Раніше від усього був атом; він існував сам собою і був першим творцем світа» (Хотк., І, 1966, 51); г) (рідко) одинокий; в самотині. Мир красує… Сам собою Я конаю у журбі: Лину в думці за тобою, Вік молитимусь тобі! (Граб., І, 1959, 102); д) (тільки само́ собо́ю, у знач. вставн. сл.) звичайно, зрозуміло. На другий же день князь оповістив по усіх людях Тарабаншиних: — Хто хоче добровольно [добровільно] переходити в моє підданство, нехай викине на воротях віху з сіна або соломи. — Ну, само собою, усі повикидали (Хотк., І, 1966, 99); Скрути́ти ро́ги само́му чо́ртові див. скру́чувати; Як (куди́, коли́ і т. ін.) сам (сама́, самі́ і т. ін.) зна́єш (зна́єте) див. зна́ти; [Як] сам (сама́, самі́ і т. ін.) зна́єш (зна́єте): а) див. зна́ти; б) вставне словосполучення, що вживається для підкреслення чогось добре відомого, знаного. — Жінка занедужала, мати насилу сновигає, а хата, самі знаєте, одна… Де я вас прийму? (Мирний, І, 1949, 364); [Публій:] Я на приватні речі не вважаю; але моя жона, як сам ти знаєш, сувора звичаєм (Л. Укр., III, 1952, 171).

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 9. — С. 22.

Сам, сама, саме, мѣст.

1) Самъ, сама, само. Біг дає, як сам знає. Ном. № 32. За багачем сам чорт з калачем. Ном. № 1423. Адже дзеркало показує пику, якої саме не баче. Ном. № 13828.

2) Самъ одинъ, одинъ только, одинъ лишь. Батько кликав їх вечеряти і не діждався; мусів сам вечеряти. Левиц. Пов. 25. Нещастя ніколи само не приходить. Ном. Зосталися самі вишкварки. Ном. № 1929. — один. Совершенно одинъ. Сам-один, як палець. Ном. № 10679. — душею. Одинъ одинехонекъ. Сам-душею сижу дома.

Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. — К., 1907—1909.— Т. 4. — С. 98.

сам Переклад слова

Переклад на англійську
Translate
Переклад на російську
Перевод
heсам

сам Транслітерація слова

Паспортна транслітераціяГеографічна транслітераціяАмериканська транслітерація
samsamsam

сам Кількість літер у слові

Кількість літерКількість голоснихКількість приголосних
312

сам в англійській розкладці - cfv

Цитати української літератури з використанням слова сам

"Мені здається навіть, що сам народ зовсім не буде супротивний такому починанню"Франко Іван Якович - Чума

"Сам пояснив їй, що треба, сам запустив для неї мотор: «Веди!»"Гончар Олесь Терентійович - Жайворонок

"А той бідолака зовсім сторопів від такого доброго дива, і додому приїхав сам не при собі, і привіз капшук грошей — саме щонайчистіше срібло!"Вовчок Марко - Кармелюк

"— Сам ти божевільний, якщо не хочеш послухати найдивовижнішу таємницю"Ячейкін Юрій Дмитрович - Мої і чужі таємниці

"Через одчинену хвіртку Радюк вглядів, що в садку манячили молоді товариші, й сам Дуніи-Левченко стояв недалеко од хвіртки й махав до його брилем."Нечуй-Левицький Іван Семенович - Хмари

"Сам богач найгірше томився у тім ярмі, найбільше проклинав свою долю і безнастанно підганяв своїх дітей і наймитів."Стефаник Василь Семенович - Палій

"Сльози текли у нього по щоках, і вже й не намагався Григір їх стримати зараз, однаково був сам, і почував, що має дозволити собі зараз, має."Покальчук Юрій Володимирович - Усмішка Медузи

"На вулиці лишився сам"Стефаник Василь Семенович - Стратився

"Все це дуже легко вмістилося на двох звощиках; на третьому їхав сам Андрій Григорович."Винниченко Володимир Кирилович - На лоні природи

"Я послал дворника [за] Жидовцовым, частным лекарем, а сам принялся раздевать его и укладывать в постель"Шевченко Тарас Григорович - Художник