ПО

Значення по це

ПО, прийм., з місц. і знах. відмінками. Сполучення з прийм. по виражають:

Просторові відношення

1. з місц. в. Уживається при вказуванні на предмет, місце і т. ін., на поверхні яких відбувається дія, рух або хто-, що-небудь перебуває, розташовується, розміщується. А над самою водою Верба похилилась; Аж по воді розіслала Зеленії віти (Шевч., II, 1963, 24); Котилася тарілочка По крутій горі, Забавляла любих діток У моїм дворі (Гл., Вибр., 1951, 197); Вичекавши терпеливо кілька хвилин, старий витягає з води вудочку,.. по ній стікає крапельками вода (Гжицький, Чорне озеро, 1961, 7); Посеред сіней перекинутий кадібок з грушками; вони розкотилися по долівці (Тют., Вир, 1964, 428); // Уживається при вказуванні на предмет, місце і т. ін., вздовж якого відбувається дія або хто-, що-небудь перебуває, розташовується, розміщується. Розказує було [матуся] мені, прядучи, казки, як наші батьки вільними козаками по Дніпру жили (Вовчок, І, 1955, 263); Ясно-зелене «фередже» [плащ] складками спадало по стрункій фігурі (Коцюб., І, 1955, 395); Соняшнички молоденькі стирчать по межі (Хотк., І, 1966, 94); // Уживається при вказуванні на предмет, поверхня якого є місцем виявлення дії. Ще двоє [теслярів] прикрашали фронтон будинку чудовими візерунками, вирізаними по дереву (Мокр., Острів.., 1961, 70); Вишивала по канві Цвіт-узор на рукаві Милому (Ус., Листя.., 1956, 118).

2. з місц. в. Уживається при вказуванні на місце, простір, у межах якого відбувається дія, рух або хто-, що-небудь перебуває, розташовується, розміщується. Зеленіють по садочку Черешні та вишні (Шевч., І, 1963, 24); Чужі гурти і отари скрізь паслись по наших степах (Стор., І, 1957, 176); Боровик задумливо ходив по кабінету (Збан., Переджнив’я, 1960, 357); // з ім. у мн. Уживається при вказуванні на кілька однорідних місць, стосовно яких виконується, відбувається дія. Се що з порожніми сумками Жили [грішники] голодні під тинами, Собак дражнили по дворах (Котл., І, 1952, 151); По хатах починають світити світло (Головко, II, 1957, 162); Данило.. похапцем шукає по кишенях хоч якогось подарунка (Стельмах, II, 1962, 72); // з ім. у мн. Уживається при вказуванні на осіб, місця, які хто-небудь часто або неодноразово відвідує. — Прийде неділя — він не сидить вдома, а вештається десь по шинках з полюбовницею… (Коцюб., І, 1955, 29); Ходити по лікарях.

3. із знах. в. ім. рука, бік, сторона і т. ін. з означ. Уживається при вказуванні на напрямок дії або на місце перебування, розташування, розміщення кого-, чого-небудь. Через став по цей бік селянські оселі затихли — ніде ні душі (Головко, II, 1957, 239); Добра половина чоловічого населення села була десь по той бік ворожого фронту (Коз., Гарячі руки, 1960, 125).

4. з місц. в. Уживається при вказуванні того, в напрямку руху чого також хто-, що-небудь рухається; протилежне проти. І забули сірий попіл По вітру розвіять (Шевч., І, 1963, 260); Вниз по Єнісею свистіли, як у трубу, вітри з Заполяр’я (Гончар, III, 1959, 180).

5. із знах. в. Уживається при вказуванні на предмет, місце, простір, що є межею поширення певної дії або ознаки. Вода шумить!.. вода гуде… І ніженьки по кісточки займає!.. (Г.-Арт., Байки.., 1958, 77); Запобігаючи царської ласки, усі троє згодились, щоб Іванець по Ромен Україною правив (П. Куліш, Вибр., 1969, 113); Мушина хата ввійшла у землю по самі віконця (Панч, II, 1956, 84); Хлопці й дівчата несамовито працювали, вгрузаючи по коліна у розквашене болотяне місиво (Хижняк, Килимок, 1961, 6).

Об’єктні відношення

6. з місц. в. Уживається при вказуванні на об’єкт, на який безпосередньо спрямована дія. Мемет.. мовчки поводив по юрбі вибалушеними очима (Коцюб., І, 1955, 398); Замахнувся [козак Шило] всією жилавою рукою й оглушив пана по голові (Довж., І, 1958, 260); Брянський і Черниш ударили по конях і поїхали швидше (Гончар, III, 1959, 92).

7. із знах. в. Уживається при вказуванні на предмет, особу, що є метою дії, руху. І хліб пекти, по телята йти, Коли б мені, господи, Василя знайти! (Чуб., V, 1874, 105); Роман хотів їхати по доктора (Н.-Лев., VI, 1966, 116); Пішов Дідок у ліс по дрова (Гл., Вибр., 1951, 87); Тато.. поліз за пояс по люльку (Вільде, На порозі, 1955, 191); Іти по воду.

8. з місц. в. Уживається при вказуванні на того (те), за ким, чим хто-небудь тужить, уболіває, сумує і т. ін.; синонімічне часто вживаному словосполученню за з оруд. в. ім. Задзвонили вранці-рано По генераловій душі (Шевч., II, 1963, 248); Як зозуля, плакала вітчизна, Чайкою надморською тужила По співцеві вся земля болгарська, По співцеві, що поліг за неї (Рильський, III, 1961, 241); У тузі по рідному краю Над узбережжям шумливого моря почав він блукати (Гомер, Одіссея, перекл. Б. Тена, 1963, 230); — По мені нікому буде плакати — я круглий сирота (Перв., Дикий мед, 1963, 433).

Об’єктно-обставинні відношення

9. з місц. в., розм. Уживається при вказуванні на вид, сферу діяльності. Звичайно, переполох, гімназиста забрали і батько везе його додому, наляканий, щоб це не пошкодило йому по службі (Коцюб., III, 1956, 416); Мартин вийшов поратись по хазяйству (Кос., Новели, 1962, 112); // у сполуч. з ім. у мн. Уживається при вказуванні на вид діяльності, якою хто-небудь займається, часто, неодноразово міняючи місце перебування. Вже він і довги сплатив, і процент вернув, вже й корова стоїть на оборі, а він і досі вештається по зарібках (Коцюб., І, 1955, 305); Яка з Груні робітниця?.. Мізерне. Замучене. З семи год по няньках ходить (Горд., II, 1959, 215); // рідко. Уживається при вказуванні на те, в межах чого щось поширюється, діє. Після добового наряду по гарнізону наш окремий взвод пішої полкової розвідки повернувся з міста (Багмут, Записки.., 1961, 6); Наказ по університету.

Часові відношення

10. з місц. в. Уживається при вказуванні на дію, подію і т. ін., після яких щось відбувається, настає, з’являється, або на особу, після якої хто-, що-небудь лишається тощо. По сміху плач наступає (Номис, 1864, № 12663); Та люта пожежа іще не зовсім загладилась: куди не кинь оком, усюди виден був [видно було] по їй прослідок (П. Куліш, Вибр., 1969, 69); По війні, коли вже одгули бої, восени колись приходив ти до мене і читав поезії свої (Тич., II, 1957, 315); А як загинув він справді й нема вже йому повороту, То залишився по ньому, проте, наче дар Аполлона, Син Телемах (Гомер, Одіссея, перекл. Б. Тена, 1963, 323); Відпочивати по обіді; // Уживається при вказуванні на відрізок часу, певний період, після закінчення якого що-небудь відбувається, настає і т. ін. Настю по безсонних ночах і тривогах хилив міцний сон (Вовчок, Вибр., 1937, 113); Він зараз у п’ятім класі записався на французьке [французьку мову] і по двох роках дійшов до того, що міг в оригіналі читати Мольєра (Фр., III, 1950, 37); Минули дні по тій весні, Літа перелетіли (Рильський, III, 1961, 21); По місяцеві вийшов [Матвій] з лікарні (Ірчан, II, 1958, 267); // Уживається при вказуванні на певний час у годинах. Час не стояв, було вже щось по п’ятій (Коцюб., І, 1955, 205).

11. з місц. в., розм. Уживається при вказуванні на того (те), кого, чого не стало (хтось помер, щось зникло, розбилося і т. ін.). Надя простягла руку полковникові, коли се раптом, — трісь! От і по чашці! Так, широкий рожевий рукавець скинув її зо столу (Л. Укр., III, 1952, 485); Як не буде миленького, то буде по мені (Сл. Гр.).

12. з місц. в., розм. Уживається при вказуванні на певний (який чимсь характеризується) відрізок часу, коли протікає дія. — А ти, сину, ..полагодиш свою хату, та по зеленій весні, по теплій погоді й перейдете на нове хазяйство! (Мирний, І, 1949, 322); З тобою Вдвох, весінньою добою, У садочку зелененькім Та по місяцю ясненькім Ми під явором сиділи (Манж., Тв., 1955, 47); Та переночували б любенько, побавились, і вже завтра по видному й поїхали б (Свидн., Люборацькі, 1955, 86); В хаті було добре натоплено, отже, одразу мене приємно охопило, після досить довгої їзди по морозі, тепло (Рильський, Бабине літо, 1967, 59); — Завтра ми зайдемо до вас у гості і завтра по дню поговоримо й порадимось (Ю. Янов., II, 1958, 217); // у сполуч. з ім. у мн. Уживається при вказуванні на час, коли відбувається регулярно повторювана дія. По неділям [неділях] зіходилися баби з слободи та з ближчих хуторів (Кв.-Осн., II, 1956, 470); Там, де верби, тини і тополі, по ночах замерзає вода (Сос., І, 1957, 205).

13. з місц. в. Уживається при вказуванні на що-небудь як на часову межу тривання дії, стану тощо. [Юліан:] Ялино!.. Я покохав тебе.., кохать по смерть не перестану! (К.-Карий, II, 1960, 80); Ото як зварила [Мотря] весною перший обід для трактористів, то так і залишилася по цей день куховаркою в бригаді (Зар., На.. світі, 1967, 341); // у сполуч. з прийм. з, рідше від та ім. або порядк. числ., що означають день, число, рік і т. ін. Уживається при вказуванні на кінець дії, стану і т. ін. З березня по вересень 1917 року в газеті [«Пролетарий»] було опубліковано понад 40 промов і статей В. І. Леніна (Наука.., 5, 1967, 3); У Празі готується до друку велика антологія української поезії (від Котляревського по наші дні) в чеських перекладах (Рильський, IX, 1962, 14); XXIII з’їзд КПРС відбувався з 29 березня по 8 квітня 1966 року; // розм. Уживається в стійких словосполученнях при вказуванні на часову межу тривання дії, стану і т. ін.; синонімічне літературному словосполученню до з род. в. ім. Не багряницею, не злотом — Живою кров’ю він [Т. Шевченко] кипить, Тому його людським кіотам По віки вічні не вмістить (Рильський, І, 1960, 330).

14. з місц. в. Уживається при вказуванні на послідовність у розташуванні, розміщенні певних предметів, осіб, на послідовну зміну однієї дії, особи, одного стану, предмета, явища іншою дією, особою і т. ін. Сім струн я торкаю, струна по струні (Л. Укр., І, 1951, 51); Версту по версті місив ногами Давид (Головко, II, 1957, 178); І так помаленьку, зміна по зміні, топлення по топленню, кампанія печі по кампанії, пустимо всі мартени в республіці, вари, республіко, сталь (Ю. Янов., II, 1958, 242); Пливуть година по годині в тиші нічній (Сос., Так ніхто.., 1960, 99); Іван Сидорович уже листав лівою рукою книжки.. і одну по одній скидав на підлогу (Панч, II, 1956, 499).

15. з місц. в., у сполуч. з порядк. числ. та ім. рік, год, весна і т. ін., діал. Уживається при вказуванні на чий-небудь вік. Як ось настигли жінка і мати Трохимові; за ними учепився і хлопчик його по шостому году (Кв.-Осн., II, 1956, 418); Меншу, по другій весні дівчинку, забавляє нянька (Коцюб., І, 1955, 150).

Означально-обставинні відношення

16. з місц. в. Уживається при вказуванні на характеристику особи, предмета і т. ін. через їх стосунок до іншої особи, іншого предмета тощо. — Добрий козак; по батькові пішов (П. Куліш, Вибр., 1969, 62); Тобі чужим останусь я по крові (Граб., І, 1959, 69); Можна вибрать друга і по духу брата, Та не можна рідну матір вибирати (Сим., Земне тяжіння, 1964, 9); Бабуня по матері; Товариш по школі; // у сполуч. з прикм., розм. Уживається при вказуванні на особливості, які характеризують кого-небудь. [Часник:] В нашому ескадроні його ніхто не міг побороти, був перший по силі (Корн., І, 1955, 286); Був Байда трохи вайлуватий по натурі, неповороткий (Д. Бедзик, Серце.., 1961, 9); По вдачі зроду соромливий, Але зовсім не боязкий [Михась] (Воскр., І всерйоз.., 1960, 75).

17. із знах. в. Уживається при вказуванні на яку-небудь межу, міру, що стає ознакою предмета. Ой я свого чоловіка нарядила паном: сорочечка по коліна, підв’язана валом (Номис, 1864, № 12551); Вони були голодні. Сніг — по пояс! Їдалень же немає в горобців (Нех., Ми живемо.., 1960, 46).

18. з місц. в., розм. Уживається в складі предикативних конструкцій при вказуванні на стан, у якому хто-небудь перебуває після завершення дії, названої іменником. Одного гарного дня він тільки повідомив панну Місю про те, що він уже по шлюбі (Вільде, На порозі, 1955, 160); Микола Потоцький був уже по обіді і далеко червоніший, ніж завжди (Панч, Гомон. Україна, 1954, 269).

19. з місц. в. Уживається при вказуванні на спосіб дії. [Василь:] Ну, Трохиме, ви тепер наш батько; ..порядкуйте нами по правді! (Кроп., V, 1959, 159); Людей підняли по тривозі за кілька хвилин (Коз., Гарячі руки, 1960, 115); Я обходжу гурт товаришів, кожному по черзі стискаю руку (Кол., На фронті.., 1959, 117); Відчувалося, що з ним можна говорити по щирості (Речм., Весн. грози, 1961, 63); Грати на скрипці по слуху; Читати по складах; // Уживається при вказуванні на спосіб називання когось. Постояла [молодиця] хвильку, назвала його по імені… (Хотк., II, 1966, 190).

20. з місц. в. Уживається при вказуванні на те, за допомогою чого відбувається дія. — Я спущу тобі намітку білу, ти по ній дістанешся до мене (Л. Укр., І, 1951, 391); Хід церемонії [прийняття присяги] транслювали по радіо (Гончар, III, 1959, 229).

21. із знах. та місц. в., з особ. займ. Уживається при вказуванні на того, згідно з чиєю звичкою, думкою, чиїм бажанням і т. ін. відбувається дія. А по мені — вже лучче пий, Та діло розумій (Гл., Вибр., 1951, 28); Ніяк вона тій княгині не догодить, ніяк не втрапить зробити по її (Вас., II, 1959, 57); [Настя:] Соціалізм ви́грає!.. Глитай скаженіє, але по його не буде! (Мик., І, 1957, 66).

22. з місц. в. Уживається при вказуванні на підставу якої-небудь дії. Чоловіка по одежі стрічають, а по уму випроводжають (Номис, 1864, № 11130); Микола впізнав Нимидору, впізнав її по високому зросту, по новій квітчастій хустці на голові (Н.-Лев., II, 1956, 184).

23. з місц. в., розм. Уживається при вказуванні на те, згідно з чим, відповідно до чого відбувається дія; синонімічне літературному словосполученню за з оруд. в. ім. — Купіть мені, бабусечко, по новій моді убрань хороших! (Вовчок, І, 1955, 105); Всміхнувсь і відповів Хмельницький: — Я все зроблю по вашій волі (Павл., Бистрина, 1959, 29).

24. з місц. в., розм. Уживається при вказуванні на відповідність кого-, чого-небудь комусь або чомусь. — Ні, мамо, Галя буде жінка якраз по мені. Я вже її давно знаю… (Мирний, І, 1949, 353); Вона припадала до журавля, але набрати води не могла — мабуть, не по ній важіль вчепили (Земляк, Гнівний Стратіон, 1960, 228).

25. з місц. в. ім. щастя, суть і т. ін. Уживається при вставних словах, що виражають ставлення до висловлюваного, оцінку чого-небудь і т. ін. Пустив [Мессап] в Енея камінець; Но сей, по щастю, ухилився І камінцем не повредився [забився] (Котл., І, 1952, 287); Незважаючи на матеріальні злидні, в яких жила наша сім’я, моє дитинство було в цілому, по суті, радісне (Вас., IV, 1960, 13).

Відношення кількості, міри, ступеня

26. із знах. і місц. в., у сполуч. з кільк. числ. Уживається при вказуванні на кількість (точну або приблизну) осіб, предметів, розподіл їх, частоту повторення дії і т. ін. Старці, по десять раз кланяючись прохожим, протягали руку, просили Христа-ради (Мирний, IV, 1955, 142); Поблизу волості.. по кілька разом бахкали постріли (Головко, II, 1957, 354); Марширували по двоє, по четверо, по вісім чоловік у шерензі (Тулуб, В степу.., 1964, 107); Шаблій на ходу збирав їх [колоски] — по одному, по два (Д. Бедзик, Серце.., 1961, 105).

27. з місц. в. Уживається при вказуванні на предмет як один з порівну збираних або розподілюваних у процесі дії. З миру по нитці — голому сорочка (Номис, 1864, № 4490); Пройшовсь ще раз батько.., далі: — А вам, — до Ганнусі й Андрійка, — нате по бубличку (Тесл., З книги життя, 1949, 169); Колишні панські будівлі люди вкрили, як горобці копи жита, і розбирали по деревині, по цвяхові, по черепичині (Чорн., Потік.., 1956, 380); Микола.. дає колядникам по грейцару [крейцеру] (Гжицький, У світ.., 1960, 82).

28. із знах. і місц. в., у сполуч. з кільк. числ. та сл. з кільк. знач. Уживається при вказуванні на обсяг, об’єм розподілюваного. Буде усім по сім (Номис, 1864, 3529); Діти тобі б на старість по стільки давали (Укр.. присл.., 1963, 75); Всю по краплі кров за свою Вітчизну я віддать готов (Сос., II, 1958, 185).

29. з місц. в. Уживається при вказуванні на тривалість певного проміжку часу, що повторюється. Чи се ж таки не диво, Та й не дивовина, Щоб по тижню мед, пиво Смоктала дівчина! (Г.-Арт., Байки.., 1958, 178); В самім Бистреці стоять дараби: не раз і по місяцеві стоять та чекають, щоби прийшла яка «божя вода..» та вирвала дараби з-серед каміння (Хотк., II, 1966, 350).

30. з місц. в., у сполуч. з кільк. числ. та сл. з кільк. знач. Уживається при вказуванні на певну відстань, яку проходять, проїжджають і т. ін. за однаковий проміжок часу. Іти по чотири кілометри за годину.

31. із знах. в., у сполуч. з кільк. числ. Уживається при вказуванні на однаковий вік кількох осіб. Найстарші [учителі-учні].. мали вже по тридцять чи й по тридцять два роки (Довж., І, 1958, 13).

32. із знах. і місц. в., часто у сполуч. з кільк. числ. Уживається при позначенні ціни, вартості за одиницю чого-небудь. У неділю на селі.. Сиділи лірники та грали По шелягу за танець (Шевч., II, 1963, 98); Продали їх на базарі По сорок з копою Чи дешевшета цур з ними! Продали та й годі (Морд., І, 1958, 555); Купець викинув їм на прилавок «штуку» кумачу по п’ятаку аршин (Тулуб, В степу.., 1964, 209).

33. з місц. в. Уживається при вказуванні на величину, розмір, вагу і т. ін. чого-небудь. У страху очі по яблуку (Номис, 1864, № 4340); Коропи в нього по півпуда нагулюються (Стельмах, II, 1962, 62).

34. із знах. в. Уживається в стійких словосполученнях, що передають міру, ступінь, межу вияву дії, ознаки. — Ні, ти спробуй війни в окопі, сам наковтайся тванюки по горло!.. (Гончар, III, 1959, 136); По вінця повні ярості [люті] й любові, Стояли ми, замислені (Бажан, І, 1946, 163); Отже, слухай, щебетуха, Закохався я по вуха В молоду твою натуру (Іванович, Перебендя.., 1960, 56); [Пан:] Частуй всю челядь досхочу, Пий кожен, хлопці, по зав’язку (Кроп., V, 1959, 270).

Відношення мети

35. з місц. в., розм. Уживається при вказуванні на мету виконання дії, призначення чого-небудь. Пан прийшов до його по ділу (Мирний, І, 1954, 158).

Відношення причини

36. з місц. в., розм. Уживається при вказуванні на причину дії або стану. [Терпилиха:] Ми по убожеству своєму продали дворик свій на Мазурівці (Котл., II, 1953, 16); — Ото ж той Іван Коряк.., як не просили, — таки упер його [чоловіка] по злобі в писарчуки (Григ., Вибр., 1959, 29); Роман, по молодості, і не догадався збагнути тривогу матері (Стельмах, І, 1962,125).

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 6. — С. 604.

По пред.

1) По. Не по чім і б’є, як не по голові. ЗОЮР. І. 146. Гріх по дорозі біг та до нас плиг. Ном. № По всьому саду ходила шукаючи, — нема. Дає на рік по сто червоних. Хиба ж ти не помітив по їй, що вона й здавну навіженна? МВ. (О. 1862. III. 63, 64). Подзвонили по дитяті у великий дзвін. Грин. III. 275. Дзвонять по душі. Служила вона по своїх, служила по жидах, служила й по купцях. Мир. Пов. І. 124. Трудно стало старенькій по людях жити. Г. Барв. 371. Треба дітей пускати по людях. Г. Барв. 284. Чувати було по людях, що вони живуть собі як риба з водою. Г. Барв. 106, 107. Їздили по знахурах та по знахурках округи верстов за сто. Г. Барв. 223.

2) Послѣ. По шкоді і лях мудрий. Ном. Коли тревога, то до Бога, а по тревозі забув о Бозі. Ном. № 86. Тепер Логвинова земля, а по десяти літях знов буде Лаврінова. Н. Вол. у. По всьому. Послѣ всего. Св. Л. 41. От і по грошах. Вотъ ужъ и нѣтъ денегъ. О. 1862. IV. 106. Вже по йому, по їй. Онъ уже умеръ, она уже умерла. Ого, вже тепер буде по нім. Фр. Пр. 133. Було́ би по мні, — пропалъ бы я, конецъ былъ-бы мнѣ. Фр. Пр. 132. Як не буде миленького, то буде по мені. Гол. IV. 457.

3) Съ, въ. По кавунах малий наїдок. Лебед. у. Висиділа перепілочка діти, а сама пішла в садочок сидіти. Ой що ж мені, дітки, по вас, коли мого перепелочка не маш. Рк. Макс.

4) За. Чи не вийде стара мати по холодну воду? Мил. 113. Вернувсь по той чобіт. Грин. І. 214. Його по смерть посилати, то нажитись можна. Ном. Прийшла по мене вся моя родина. Г. Барв. 353. До кого ж мені тут по роботу вдатись? Г. Барв. 240.

5) По коне́ць. Въ концѣ. По копець греблі там стоять верби. Гол. III. 301.

6) — по нім усього надійся. Отъ него всего можно ожидать. Фр. Пр. 153.

7) Що ж по тому? Что же изъ этого? Що ж по тому, що кохаю, коли в неї не буваю. Грин. III. 186.

8) По тім, по чім. Тѣмъ, чѣмъ. По тім козак славен. А ти, дівко, по чім славна? Хиба що багата. Грин. III. 212.

9) По тверезому, по п’яному. Въ трезвомъ, пьяномъ видѣ. По тверезому про се поговоримо. Г. Барв. 153.

Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. — К., 1907—1909.— Т. 3. — С. 199.

по Переклад слова

Переклад на англійську
Translate
Переклад на російську
Перевод
atпо

по Транслітерація слова

Паспортна транслітераціяГеографічна транслітераціяАмериканська транслітерація
popopo

по Рід - прийменник

по Кількість літер у слові

Кількість літерКількість голоснихКількість приголосних
211

по в англійській розкладці - gj

Цитати української літератури з використанням слова по

"По її товстих косах, по всій голові стриміло непричесане волосся, теліпалось понад шиєю, вилізало пасмами на вуха, злазило на чисте гладеньке бліде чоло"Нечуй-Левицький Іван Семенович - Київські прохачі

"По «Ордані» дає дітям"Руданський Степан Васильович - Сховалась

"По її сліду юнаки попихають балон, і він нечутно сковзає, наче човник у ткацькому верстаті, де замість кросен — чорні стовбури"Бережний Василь Павлович - Істина поруч

"По її блідім худім лиці з-під затулених повік сунуться гарячі сльози…"Кобилянська Ольга Юліанівна - В неділю рано зілля копала...

"По її слiду юнаки попихають балон, i вiн нечутно сковзає, наче човник у ткацькому верстатi, де замiсть кросен - чорнi стовбури"Бережной Василий - Iстина поруч

"По її старому обличчі бігають смуги і радості, і разом нестямної муки; очі горять; вся вона труситься."Мирний Панас - Повія

"По "наказу № 1, Директорії, селянам" робляться описи контрібуцій, узятих поміщиками з селян для повернення їх покривдженим."Винниченко Володимир Кирилович - Відродження Нації

"По її чорненькому обличчю з темно-голубого, як слива, ока теж котилась темно-голуба, як слива, сльоза…"Вінграновський Микола Степанович - Первінка

"По її початкових словах її називають у науці «Інума ілїш»."Франко Іван Якович - Сотвореннє Cьвіта

"По Monte Solaro повзе сивий туман."Коцюбинський Михайло Михайлович - На острові