НЕБО

Значення небо це

НЕ́БО, а, с.

1. Видимий над поверхнею землі повітряний простір у формі купола. Уже зірниця На небі ясно зайнялась (Шевч., II, 1953, 310); Високо-високо на темному небі сіяла велика ясна зоря (Л. Укр., III, 1952, 731); В провулках, поміж тинами, клубочилася темрява, але небо було світле і зоряне (Тют., Вир, 1964, 8); * У порівн. Веселі сині, як небо, очі світились привітно й ласкаво (Н.-Лев., II, 1956, 264).

◊ Ви́сі́ти між не́бом і земле́ю див. ви́сі́ти; Зво́дити (звести́, зніма́ти і т. ін.) очі до не́ба — спрямовувати свій погляд уверх. Вона знов зняла очі до неба, проказуючи молитву (Коцюб., І, 1955, 279); Зірки́ з не́ба хапа́ти (зніма́ти, здійма́ти, дістава́ти і т. ін.) див. зі́рка; Ма́нна з не́ба див. ма́нна; На сьо́мому не́бі [перебува́ти, бу́ти і т. ін.] хто-небудь дуже задоволений, безмежно щасливий. По всьому видно було, що він зараз перебував на сьомому небі (Речм., Весн. грози, 1961, 156); — Приїхав додому, місця не знаходжу, мама, правда, радіє, щаслива, на сьомому небі..! (Гончар, Тронка, 1963, 72); [На́че (мов, як і т. ін.)] з не́ба впа́сти (звали́тися): а) несподівано, раптово з’явитися. [Любов:] Звідки се ви, Сергію Петровичу, наче з неба впали! (Л. Укр., II, 1951, 72); — Даньку! Звідки ж ти? — з радісним переляком у голосі вигукнула вона, вражена його несподіваною появою.З неба звалився, пожартував Данько і, сплигнувши з коня, наблизився до дівчини (Гончар, II, 1959, 88); б) легко дістатися кому-небудь. — У вас світла хата? — Світла, світла, — втрутилася Вінцусиха, — їм нова хата як з неба впала (Мур., Бук. повість, 1959, 44); в) хто-небудь не може зрозуміти, осмислити чого-небудь. [Горлов:] Ти що, з неба впав? Командир танкового корпусу хто у нас? Балда, дурень. Тому його й побили (Корн., II, 1955, 64); Не́бо копти́ти див. копти́ти; (Не́бу, не́бові, на не́бі) жа́рко бу́де (ста́не, ста́ло і т. ін.) див. жа́рко; Під відкри́тим (одкри́тим, го́лим і т. ін.) не́бом див. відкри́тий, го́лий; Попа́сти па́льцем у не́бо — зробити або сказати що-небудь невлад, помилитися у поясненні чи визначенні чогось. [Любов:] От уже попали, вибачайте, пальцем у небо! (Л. Укр., II, 1951, 17); Коваль слухав уважний і врешті, саме як дійшла [Катря] до того, що Дорошенко про заробітчан казав, крекнув і перепинив мову. — Еге ж, якраз попав пальцем у небо! — аж сплюнув Юхим (Головко, II, 1957, 201); Про́сто не́ба див. про́сто; Хай (хоч) камі́ння з не́ба [па́дає] — за будь-яких обставин; що б там не було. Хай каміння з неба, а на весняного Миколи треба бути там [у Каховці]! (Гончар, Таврія, 1952, 5); Весна була несприятлива, капризна, посушлива і викликала тривогу.. Тоді Макар Онисимович [Посмітний] спокійно сказав: — Хай каміння з неба падає, а в колгоспі врожай буде! (Вишня, II, 1956, 16); Як (мов, немо́в і т. ін.) грім з [я́сно́го] не́ба див. грім; Як ма́нни з не́ба чека́ти (жда́ти, бажа́ти і т. ін.) див. ма́нна.

2. За релігійними уявленнями — місце перебування богів, ангелів, святих; потойбічний світ, рай. — Не покину тебе ніколи і другої не свататиму.. — Забожись, заприсягнись перед небом, — сказала Лукина (Н.-Лев., III, 1956, 338); [Єпископ:] Не треба плакати, хоч би померла дитина ваша, — їй велике щастя на небі приготоване (Л. Укр., II, 1951, 226); — Коли навіть пан бог з святого неба не хоче зглянутись над мужиком, то ні від кого рятунку не жди (Стельмах, І, 1962, 182).

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 5. — С. 249.

Небо, ба, с. Небо. Бачить Бог з неба, що кому треба. Ном. № 73. (мн.: небеса и неба).

Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. — К., 1907—1909.— Т. 2. — С. 537.

не́бо = небеса́ (урочисте, поетич­не) —

1) видимий над поверхнею землі повітряний простір у формі купола; див. ще земля́ 1; «Небо — Земля» належить до найархаїчніших космогонічних протистав­лень; на дуже ранніх стадіях розвитку людини існував культ Неба та його дружини — Матері-Землі; в українських колядках Гос­подь сперечається зі святим Пет­ром про те, що більше — земля чи небо; цікаво, що Петро стає пере­можцем у цій суперечці: «Господь каже, що небо більше, А Петро ка­же, що земля більша. Як ізміряли, то повірили: Небо меншеньке, Бо все рівненьке; Земля більшень­ка — Гори-долини»; для всеплодючої Матері-Землі Небо — це вогонь і вода, які є найбільшими чистителями і святителями; за на­родними уявленнями, небо пові́т­ряне — наземний простір, або міс­це, де царюють птахи; де бувають повітряні явища і знамення (блис­кавки, грім, вітер); звідти падає дощ, сніг і град; вірування народу про сполучення неба із землею відбилося в народних піснях: «По­під небо є стежинка аж до неба»; у казках оповідується про біб, горох чи вербу, що повиростали до неба; за кольором неба угадують пого­ду, — «небо над лісом посиніло — на тепло», «рання червленість не­ба — на дощ, вечірня — на вітер»; про це й у Біблії: «Ви ізвечора ка­жете: — Буде погода, червоніє небо. А ранком: — Сьогодні негода, — червоніє-бо небо похмуре». Чисте небо не боїться ні блискавки, ні гро­му (прислів’я); Якби можна, зорі (звізди) з неба брала (приказка); Уже зірниця На небі ясно зайнялась (Т. Шевченко); фразеологізм: попа́сти па́льцем у не́бо — зроби­ти або сказати що-небудь не­влад, прикро помилитися в чомусь;

2) (з великої літери) за релігійни­ми уявленнями (ще дохристиян­ськими) — небо вишнє, місце пере­бування богів (у пісні: «А йому, як Богові, що живе високо на Небі»), ангелів, святих, душ померлих; вічне царство, «нетлінна риза Гос­подня»; потойбічний світ, рай (див.); з Неба Бог (Владика Неба (Небесний), Цар Небесний) ба­чить (раніше боги) увесь світ, пра­вить ним; Небо, за стародавніми уявленнями, — це Палата Божа, а зорі — це вікна (див. вікно́ 2), в які Бог дивиться на світ (раніше бо­ги); на Небі, вірили, все добре, бо Боже (звідси живе, як у Бога за дверима (за пазухою), тобто дуже добре, щасливо, в достатку); фра­зеологізм: не́бо прихили́ти — зро­бити для когось неможливе, ощас­ливити, захистити: «Батьки раді своїй дитині й неба прихилити»); Сваро́г (див.), бог Неба, сам Небо, сприймався як владика світу, який живе на Сьомому небі; отже, небо, гадали, не одне, їх багато; у старо­давніх замовляннях є таке моли­товне звернення до Сварога, його дітей та онуків: «Ти, Небо, чуєш! Ти, Небо, бачиш!.. Зорі ви ясні! Зі­йдіть в чашу брачну, а в моїй чаші вода із загорного студенця; Місяць ти красний! Зійди в мою кліть… Сонце ти привільне! Зійди на мій двір»; володарем Неба у наших предків був і Перу́н (див.), який за­ступив Сварога; видиме небо — то лише частина всього безмежжя; спалахом блискавиць бог Перун на мить відкриває його, може впері́щити (спільнокореневе з Перу́н) дощем після розкотів грому; але лише під час Страшного суду Все-бог відкриє все небо: тоді вогонь Сварога спалить усе довкола; а по­ки що у небесному царстві живуть сини Сварога — Сварожичі, серед них божественний його син Дажбог-Сонце (за колядками, всі не­бесні світила — це одна родина: Сонце в образі жінки, Місяць — чоловік, зорі — їхні дітки); разом із Сонцем Дажбожим приходить на землю й життя людини, урожай, приплід худоби, бо воно ллє на землю животворні сонячні проме­ні; на небі світять місяць і зірки і з нього падає живодайний дощ; не­бо манить своєю таємничістю; усві­домлення недосяжності для люди­ни неба породило афоризми: «На небо не скочиш, а в землю не за­копаєшся», «Не можна на небо злізти та через голову штанів ски­нути (надіти)», «Нема тієї драби­ни, щоб до неба долізти»; у Біблії Ісус Христос, звертаючись до фарисеїв та садукеїв, зауважує: «Роз­пізнати Небесне обличчя ви вмі­єте, ознак часу ж не можете!»; десять неб було у гебрайському сві­тогляді; давньоукраїнський автор «Ключа розуміння» І. Галятовський твердить, що є 11 неб; ка­жуть про щасливий стан: «на деся­тому небі» (або ж «на сьомому не­бі»); разом з тим, за стародавніми віруваннями, небо має сім «оболо­нок»; нібито є щасливці, які бачили, як уночі розкривається видиме небо, а за ним проглядає справжнє — вось­ме; там перебуває Бог; справжнє небо проглядається у блискавицях бога Перуна. Рада б мати до дітей небо прихилити та зорями вкрити (приказка); Рад би неба прихилити, та не хилиться (приказка); Бачить Бог з Неба, що кому треба (М. Номис); Заприсягнись перед Небом (І. Нечуй-Левицький).

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006.— С. 388-389.

небо Переклад слова

Переклад на англійську
Translate
Переклад на російську
Перевод
the skyнебо

небо Транслітерація слова

Паспортна транслітераціяГеографічна транслітераціяАмериканська транслітерація
nebonebonebo

небо Рід - іменник, середній рід, неістота

небо Словоформи слова

Називнийнебонебеса
Родовийнебанебес
Давальнийнебунебесам
Знахіднийнебонебеса
Оруднийнебомнебесами
Місцевийна/у небіна/у небесах
Кличнийнебонебеса

небо Кількість літер у слові

Кількість літерКількість голоснихКількість приголосних
422

небо в англійській розкладці - yt,j

Цитати української літератури з використанням слова небо

небо й розпечена земля неначе пашіли духотою."Нечуй-Левицький Іван Семенович - Навіжена

"Блакитне небо проточувалось на всі вулиці великого промислового міста."Хвильовий Микола - Редактор Карк

"Кілька разів він зупинявся, піднімав голову в небо і слухав, чи не летить вертоліт."Вінграновський Микола Степанович - Сіроманець

"Дiвчинка трохи старша бавиться повiтряною кулькою, дивиться в небо i раптом гукає: "Сафронов Ю - Пам'ятник прадiдам

"Він водив її безконечними тунелями Лунополіса, показував поверхневі споруди, що прозорим склепінням підпирали чорне, всіяне зорями небо."Бережний Василь Павлович - Материн голос

"Озеро назвали Синевирським, бо було синє-синє, як небо"Усна народна творчість - Як виникли Карпати

"Вода лисніла, як синє небо"Нечуй-Левицький Іван Семенович - Дрібна рибка

"-- Тодi, як приїдете, станьте на тому, що виходить у бiк Круглика, й дивiться пильно в небо"Костецкий Анатолий - Мiнiмакс - кишеньковия дракон, або День без батькiв

"І над тим зеленим морем синє-синє чисте небо, неначе напнутий намет з тонкого синього шовку"Нечуй-Левицький Іван Семенович - Старі гультяї

"Мабуть, скоро зажовтіє листя, і в небо засумує старий дуб"Хвильовий Микола - Дорога й ластівка