ДУМА

Значення дума це

ДУ́МА, и, ж.

1. Те саме, що ду́мка 1-4. Думи мої, думи мої, Ви мої єдині, Не кидайте хоч ви мене При лихій годині (Шевч., II, 1953, 7); Нестір із дружиною перемовляється, повіря свої думи (Горд., II, 1959, 28); Як орлині крила В синій висоті Ленінові думи В нашому житті (Бичко, Вогнище, 1959, 47); Українська поезія періоду війни правдиво відображала думи і почуття радянських людей, що стали на захист Батьківщини (Іст. укр. літ., II, 1956, 233).

2. літ. Народна ліро-епічна пісня, що виконується сольним співом-декламацією у супроводі кобзи, бандури або ліри і має нерівномірну будову вірша. Сидить кобзар при дорозі І думу співає, З сліпих очей світлі сльози Рукавом втирає (Укр.. думи.., 1955, 425); Улюбленою думою для Тараса Шевченка була «Дума про братів Азовських» (Тич., III, 1957, 140); Українські історичні думи являють собою одну з форм історичного епосу українського народу, що, як вважають дослідники, виникла в XV-XVI ст. (Курс іст. укр. літ. мови, І, 1958, 100).

3. іст. У царській Росії — представницький виборний орган центрального чи місцевого управління. Для розв’язування важливих справ при царі була рада з наближених до нього бояр, що називалась боярською думою (Іст. СРСР, І, 1956, 177); Матрос Матюшенко зразу ж почав з вимоги, щоб міська дума постачила ще сьогодні броненосець вугіллям та харчами (Панч, В дорозі, 1959, 156).

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 2. — С. 434.

Ду́ма, ми, ж.

1) Мысль, дума. За думою дума роєм вилітає, одна давить серце, друга роздирає, а третяя тихо, тихесенько плаче у самому серці — і ніхто не бачить. Шевч.

2) Эпическая пѣсня, исполняемая подъ звуки кобзы или бандуры; отъ прочихъ народныхъ украинскихъ пѣсенъ отличается неравномѣрнымъ стихомъ (отъ 4 до 40 слоговъ), преимущественно глагольной риѳмой и простымъ напѣвомъ — мелодическимъ речитативомъ.

Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. — К., 1907—1909.— Т. 1. — С. 455.

ду́ма — народна ліро-епічна піс­ня, що виконується сольним спі­вом (зазвичай декламацією-речитативом) у супроводі кобзи, банду­ри або ліри, має нерівномірну бу­дову вірша і перев. дієслівну риму; складали думи учасники й очевид­ці подій, а переймали їх народні співаки; думи першого поколін­ня — про боротьбу з татарами й турками, другого — про події часів Хмельниччини; головні теми дум: турецька неволя («Невільники», «Плач невільника», «Маруся Богуславка», «Іван Богуславець», «Уте­ча трьох братів з Азова»), лицар­ська смерть козака («Іван Коновченко», «Хведір Безрідний», «Са­марські брати», «Смерть козака на Колимській долині», «Вдова Сірка Івана»), визволення з неволі і щас­ливе повернення до рідного краю («Самійло Кішка», «Олексій По­пович», «Отаман Матяш старий», «Розмова Дніпра з Дунаєм»), ко­зацьке лицарство, родинне життя та осуд «дуків-срібляників» («Ко­зак Голота», «Козацьке життя», «Ганжа Андибер»), визвольна вій­на Хмельницького («Хмельниць­кий і Барабаш», «Корсунська бит­ва», «Похід на Молдавію», «Пов­стання після Білоцерківського ми­ру», «Смерть Богдана й вибір Юрія Хмельницького»), родинне життя («Удова й три сини», «Сестра і брат», «Прощання козака з роди­ною»). Сидить кобзар при дорозі І думу співає (пісня); 3 старцями Бо­жими по селах Правдива дума неве­села Меж людьми ходить (Т. Шев­ченко).

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006.— С. 206.

дума Синоніми слова

р. думка, (морозенка) пісня, думи, роздуми, думонька

дума Переклад слова

Переклад на англійську
Translate
Переклад на російську
Перевод
Dumaдума

дума Транслітерація слова

Паспортна транслітераціяГеографічна транслітераціяАмериканська транслітерація
dumadumaduma

дума Рід - іменник, жіночий рід, неістота

дума Словоформи слова

Називнийдумадуми
Родовийдумидум
Давальнийдумідумам
Знахіднийдумудуми
Оруднийдумоюдумами
Місцевийна/у думіна/у думах
Кличнийдумодуми

дума Кількість літер у слові

Кількість літерКількість голоснихКількість приголосних
422

дума в англійській розкладці - levf

Цитати української літератури з використанням слова дума

"Коли важка дума його чоло оре"Карманський Петро Сильвестрович - «Вітай мені, тихе…»

"Все одно вже, дума собі, не вернуть… ну, так хоч поживу ж!."Винниченко Володимир Кирилович - Голос

"А коли сонце сіло і прийшла ніч, як чорна дума землі, червоні гості щезли, й містечко зовсім завмерло…"Коцюбинський Михайло Михайлович - Він іде!

"Бо не чутно того, хто дума і мовчить,"Глібов Леонід Іванович - Дідок і Вітряки

""Певно, "вуйко" зарізав корову", — дума Іван і пильніше оглядає свою отару."Коцюбинський Михайло Михайлович - Тіні забутих предків

"(Ось лавреату б дума!!) —"Багряний Іван Павлович - Антон-Біда — Герой Труда

"(Зовсім те, що боярська дума в слов’янофілів)"Нечуй-Левицький Іван Семенович - Українство на літературних позвах з Московщиною

дума про народ, моя стодумна дума"Вінграновський Микола Степанович - І є народ…

"Які? Про віщо? Вона спершу й сама не знала до пуття, як і про віщо вона дума: думається, та й годі"Грінченко Борис Дмитрович - Каторжна