А

Значення а це

А1, невідм., с. Перша літера українського алфавіту на позначення голосного звука "а".

◊ Від а до зет (за латинським алфавітом) — від початку до кінця; усе.

А2, спол. І. протиставний.

1. Поєднує речення, протиставлені змістом одне одному; значенням близький до але, проте, навпаки. Згода дім будує, а незгода руйнує (Номис, 1864, №3280); є багато на світі учених людей, а поетів мало (Коцюб., III, 1956, 277); Дві сили на землі: ..Одна — це гніт і кров, це визиск і неволя.., А друга — чесний труд у дружбі світлочолій (Рильський, І, 1956, 334); // із част. не (сполучення не…, а або а не). Поєднує речення (або члени речення), з яких одне виключається іншим. Не питай старого, а бувалого (Номис, 1864, № 5785); Щоб ви [слова] луну гірську будили, а не стогін, щоб краяли, та не труїли серце, щоб піснею були, а не квилінням (Л. Укр., І, 1951, 191); [Xмельницький:] Слухайте всі. Гінців послав я, це вірно. Але не до короля, а до народу руського просити про допомогу (Корн., І, 1955, 215).

2. Поєднує речення (або члени речення), не відповідні одне одному змістом, причому зміст другого суперечить сподіваному змістові, що випливає з першого; але, проте, однак. Бачить під лісом, а не бачить під носом (Номис, 1864, № 6615); Мавка, зачарована, тихо колишеться, усміхається, а в очах якась туга аж до сліз (Л. Укр., III, 1952, 201).

3. Поєднує протилежні змістом речення або члени речення, які мають відтінок допустовості; проте, однак, все-таки. Страшно впасти у кайдани. Умирать в неволі, А ще гірше — спати, спати, І спати на волі (Шевч., І, 1951, 349); Іще на вулицях завали Курились порохом рудим, А сонцем сповнені квартали Уже раділи (Нагн., Вибр., 1957, 352); // Поєднує підрядне допустове речення з головним. Хоч і молодий ще, а старечий розум має (Номис, 1864, № 5691); Коли ідеш ти самотою, То хоч яка твоя тропа, А перед безвістю глухою Душа опиниться сліпа (Рильський, II, 1956, 206).

II. зіставний. Поєднує члени речення або й цілі речення, в яких зіставляються одночасні дії; значенням наближається до тим часом, у той же час. Катерину чорнобриву В полі поховали, А славнії запорожці В степу побратались (Шевч., II, 1953, 130); Комар сховався. Лев упав І довго, лежачи, стогнав, ..А на вербі сміються угорі Ледачі комарі (Гл., Вибр., 1957, 180); Хо сидить посеред галяви, а навкруги його панує мертва тиша (Коцюб., І, 1955, 149); Проводжає сина мати і шепоче: "Мужній будь!" — А на заході гармати все гудуть, гудуть, гудуть (Сос., І, 1947, 169).

III. приєднувальний.

1. Приєднує нові речення або члени речення при послідовному викладі думок, описові ряду предметів чи явищ. Багатим та скупим вливали Розтопленеє срібло в рот. А брехунів там заставляли Лизать гарячих сковород (Котл., І, 1952, 135); Червоний з китицями пояс теліпався до колін, а висока сива шапка.., перехиляючись набакир, натякала про парубоцьку вдачу… (Мирний, II, 1954, 3).

2. У сполученні з прислівниками часу або словами, що означають час, уживається для поєднання речень або членів речення, зв’язаних між собою часовою послідовністю. [Русалка Польова:] Мак мій жаром червонів, а тепер він почорнів (Л. Укр., III, 1952, 232); Давид витяг кисет і закурив. А тоді до дівчат: — Звідки це ви, дівчата? (Головко, II, 1957, 7); // Поєднує речення, які виражають послідовність подій або порядок розташування чого-небудь у просторі. Виходжу я од Марусі, і вона мене до воріт доводить, а за нею дітки топотять дрібненько-важкенько… (Вовчок, І, 1955, 157).

3. Приєднує до того чи іншого слова в реченні наступне речення або члени речення, які розвивають, доповнюють висловлену думку. Люди дивуються, що я весела: надійсь, горя-біди не знала. А я зроду така вдалася (Вовчок, І, 1955, 102); Нікому не зламать крицеві наші крила, Нас партія веде, а партія — це день (Сос., II, 1958, 253); // Приєднує речення мети, часу, причини, умови, надаючи їм більшої виразності, посилюючи їх значення. Цар Микола її [волю] приспав. А щоб збудить Хиренну волю, треба миром, Громадою обух сталить (Шевч., II, 1953, 288); Намагались роздерти стільці за ноги, а коли не вдавалось, били ними об землю (Коцюб., II, 1955, 88); У степах тектимуть ріки. Повноводі і великі. А бавовна як дозріє — Небом степ заголубіє… (Нагн., Вибр., 1957,156); // Приєднує вставні слова або речення у такому ж самому значенні. В тім городі жила Дидона, А город звався Карфаген, Розумна пані і моторна, Для неї трохи сих імен (Котл., І, 1952, 71); Одного дня сестра його, Оксана, (А матері вже не було в живих) Листа дістала і малу посилку (Рильський, Мости, 1948, 27); // у сполуч. зі сл. іноді, крім того, найбільше, особливо, може, тим більше, головне, по-друге та ін. Приєднує речення і члени речення, які додатково характеризують або оцінюють висловлену думку. Уся хатня робота припала Гафійці, а найбільше мороки завдавали їй свині (Коцюб., II, 1955, 51); Той дим гриз очі, але все ж не так, бо він був з дерева, а може й те, що рідний… (Л. Укр., І, 1951, 235); Не раз і не два Воронцов ішов у бойових порядках піхоти, коли було скрутно, а іноді — коли й не зовсім скрутно (Гончар, І, 1954, 15); // Приєднує речення, які вказують на результат дії, що випливає з попереднього речення. Голова задумала, а ноги несуть (Номис, 1864, № 6680); От і станція Сокологорна… А у грудях вже серцю тісно (Нагн., Вибр., 1957, 67); // у сполуч. зі сл. тому, через те, отже, значить і т. ін. Приєднує речення або члени речення, які вказують на висновок, що випливає з попереднього речення. Як і кожному авторові, а значить, і мені.. хотілось, щоб переклади вийшли найкращими (Коцюб., III, 1956, 386); // у сполуч. зі сл. все через. Приєднує речення або члени речення, в яких розкривається причина того, про що йшла мова раніше. Не знаю вже, що з собою діяти. А все через перевтому (Коцюб., III, 1956, 280).

4. Уживається на початку речень, в основному питальних. Підійшов до їх сусіда, привітавсь та й каже:"А чи чули ви, що коло Чорного гаю розбої?" (Вовчок, І, 1955, 357); Ззаду, в спину хтось — штовх. Оглянувся Давид — аж то Тихін… Ти легше, Давиде, мовляв. — А хіба що? (Головко, II, 1957, 33); // Уживається на початку речень, що виражають несподіваний перехід до іншої думки або теми розмови. Може б Ви.. вияснили їм [редакторам] мету.. обміну часописами. Буду дуже вдячний за поміч. А що чува ч й про ювілейний збірник "Свободи"? (Коцюб., III, 1956, 258).

А то: а) бо інакше, бо в противному разі, бо. Добре, мамо, Що ти зараннє спать лягла, А то б ти бога прокляла За мій талан (Шевч., II, 1953, 110); — Ось не кричи лиш так, а то ще охрипнеш! — промовив Іван Федорович (Мирний, І, 1954, 152); б) тому що, через те що, бо. Тепер мені спокійніше, а то я за турботами не міг часом спочивати як слід (Коцюб., III, 1956, 328); в) насправді ж, у дійсності. — Нехай лиш відтіль уплітає [Еней] і Рима строїти чухрає, — А то заліг, мов в грубі пес (Котл., І, 1952, 80); г) або. Тільки що дістав "Житє і слово". Скоро схочеш — вишлю, а то привезу сам (Коцюб., III, 1956, 133).

IV. приєднально-підсилювальний; у сполуч. із займ. і присл. як, який, скільки, що та ін. Приєднує речення (здебільшого питальні чи окличні) або члени речення, підсилюючи виразність їх змісту. — Здоровенька була. Лисичко! Поласуй з нами, молодичко! А виноград же то який! (Гл.. Вибр., 1957, 187); — Мені ще добре, — думав Семен. — ..А скільки ж то.. бачив я таких, що в них іно скибочка того поля (Коцюб., І, 1955, 109); І пала широчінь У осіннім огні, А яка ж глибина У ясній далині! (Нагн., Вибр., 1957, 149)

V. єднальний, діал. Має значення спол. "і". Коню сивий, будь щасливий, а не спотикайся (Чуб., V, 1874, 398); Коли було настане час, між зеленими святами а святом Купайла, Захар Беркут.. іде на кілька неділь у гори за зіллям і ліками, (Фрч VI, 1951, 35); Несімо прапор справи нашої в дужих руках а будьмо консеквентними, не відділяймо слова від діла… (Коцюб., І, 1955, 170).

А3, (нерідко вимовляється подовжено: а-а!), виг.

1. Виражає здогад, здивування і т. ін. Яким, видно, помітив гнідкову думку й почав його докоряти: — А, не хочеш? Угинаєшся?.. Не хотів і Яким уставати, та, бач, збудили… (Мирний, IV, 1955, 310); [Милевський:] Здорові, Любов Олександрівно! А, і ви тут, Оресте Михайловичу! (Л. Укр., II, 1951, 28).

2. Виражає незадоволення, досаду, погрозу, злорадство. — Якби можна, забив би я оце парочку диких гусей та засмажив на маслі.. — А-а! не дратуйте ж бо!.. (Коцюб., І, 1955, 199); З криком пробігла жінка через двір на город. Пролопотіли чобітьми важко за нею: "Лови!.. а!.. бий!.." (Головко, II, 1957, 22).

3. Виражає переляк, відчай, біль. — Щоб оце хтось прийшов на виноградник, зрубав його, спалив, знищив хліб святий — а-а! (Коцюб., І, 1955, 203); — А, боже ж ти мій! Кинь [гранату], кинь, щоб ти луснуло!.. — Антоніна бігла за своїм п’ятирічним онуком Василиком (Довж., І, 1958, 391).

А4, част.

1. спонук. Уживається на початку речень при присудках, що виражають заклик, наказ виконувати дію. — А нуте, хлоп’ята. На байдаки! Море грає — Ходім погуляти! (Шевч., І, 1951, 61); [Мати:] А йди, Лукашу! (Л. Укр., III, 1952, 235).

2. пит., рідко. Уживається в кінці питальних речень і виражає спонукання до відповіді. [Берест:] Що ж, Лідо, викреслювати чи далі читати? Як, а? (Корн., І, 1955, 144).

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 1. — С. 1 - 2.

А, сз.

1) А, же, но, на отивъ. На гору йду — не бичую, а з гори йду — не гальмую. Бал. 1. Нехай думка, як той ворон, літає та кряче, а серденько соловейком щебече та плаче. Шевч. 5. Бог те знає, а не ми грішні. Ном. № 30.

2) Да. — Течуть річки, а все кровавії. Н. п. Я любив тебе, я кохав тебе а як батько дитину. Н. п. Въ началѣ предложенія часто означаетъ — да и: А жаль же мені та тії тополі, що на чистому полі. Н. п.

3) Въ началѣ предложеній вопросительныхъ и предложеній, служащихъ отвѣтомъ на нихъ, употребляется для усиленія рѣчи. А чи його звіри з’їли, а чи він втопився? Н. п. А був же ти в його вчора? — А був.

4) А-ні, А-ні же́! Даже не, ни, ничего. На синьому небі а-ні хмариночки. Левиц. І. 15. Нікому ж про це а-ні же́!

5) А-ні — а-ні. Ни-ни. А-ні встати, а-ні сісти. А-ні до його заговорити, а-ні його спитати. М. В. (О. 1862. ІІІ. 73.) Не защебече тобі соловейко, не зацвітуть тобі вишневії сади, не зазеленіє а-ні м’яточка, а-ні руточка. Г. Барв. 125.

6) Въ соединеніи съ междометіями для обращенія къ животнымъ выражаютъ желаніе удалить ихъ, прогнать: А бир! на овецъ; а базь! на ягнятъ; а гуш! а киш! на куръ. Каменецк. у.; а дзус! а кота! на кошекъ; а кур! на индѣекъ. Kolb. І. 66.

7) А-то. См. Ато́.

8) А-чхи! См. Ачхи.

Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. — К., 1907—1909.— Т. 1. — С. 1.

а Переклад слова

Переклад на англійську
Translate
Переклад на російську
Перевод
andа

а Транслітерація слова

Паспортна транслітераціяГеографічна транслітераціяАмериканська транслітерація
aaa

а Рід - сполучник,частка

а Кількість літер у слові

Кількість літерКількість голоснихКількість приголосних
110

а в англійській розкладці - f

Цитати української літератури з використанням слова а

"А "бородатi" кинулися в контратаку"Михановский Владимир - Оранжеве серце

"А "Люцифер", який iшов попереду весь час метрiв на триста чотириста, нiби й не помiчав нi вибоїн, нi бугрiв"Владко Владимир - Сивий Капiтан

"А "диктатор" і "Головний Отаман", одбивши й пропозіції й наступ большевиків, дружо (до певного моменту) поєднались."Винниченко Володимир Кирилович - Відродження Нації

"А "і скучно, і ґрусно, і некому руку пожать", це вже не грає більше… Навіть коли запустити бороду"Самчук Улас Олексійович - На твердій землі

"А "доктор" так само шаркнув ніжкою перед Антоном Антоновичем і знов сказав:"Винниченко Володимир Кирилович - Божки

"А "Борець" i скажи, що його "Спiвак" попередив про оту її примху"Логвин Юрий - Дiвчата нашої країни

"А "Лотос-6", як i доти, мчав крiзь нiмi простори космосу, збоку схожий на привид з незбагненного сну"Подгорный Сергей - Вiдкриття цивiлiзацiї

"А "головний", уткнувшись носом в ескiзи i не вiдриваючи вiд них очей, сердито пробурмотiв: "Гуляшки Андрей - Коштовний камiнь

"А "Вартбург" тяг за собою двоколку з невеличким човном"Ненацки Збигнев - Новi пригоди Самоходика

"А "мамочка" - товстий мордатенький здоровань рокiв дванадцяти - одвертає кирпу i кривиться - не хоче"Нестайко В - Тореадори з Васюкiвки